# Tags
#Mieszkańcy

Uroczystość „Bożego Ciała” w Parafii Miłosierdzia Bożego w Sasinie [zdjęcia]

Boże Ciało to jedno z ważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym. W tym dniu w każdej parafii oprócz uczestnictwa we mszy św. wierni biorą również udział w procesji prowadzonej do czterech ołtarzy. Tego dnia dekoruje się też domy, posesje, mieszkania oraz przystraja okna czy balkony znajdujące się na trasie procesji. Na terenie Gminy Choczewo procesje Bożego Ciała odbyły się w kościołach parafialnych w Choczewie, Sasinie i Zwartowie a także w Osiekach Lęborskich i Ciekocinie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że obchody Bożego Ciała rozpoczęły się od skandalu, bo w świecie rządzonym przez mężczyzn pomysłodawczynią Bożego Ciała była… kobieta.

Boże Ciało wypada zawsze w czwartek, w dzień ustanowienia sakramentu eucharystii. Jednak data tego święta jest ruchoma — wynika to z tego, że Boże Ciało wypada 60 dni po Wielkanocy (a Wielkanoc to święto ruchome). W 2023 roku Boże Ciało świętujemy w czwartek,  8 czerwca. Jest to dzień wolny od pracy i zajęć w szkołach oraz przedszkolach. Dla wielu osób data Bożego Ciała oznacza początek długiego weekendu — biorąc urlop w piątek, 9 czerwca, można przedłużyć sobie weekend o dwa dni. 

W tym dniu w każdej parafii mają miejsce procesje eucharystyczne z Najświętszym Sakramentem, a zgodnie z ludową tradycją jest to także czas święcenia wianuszków z ziół i kwiatów polnych. Dawniej wierzono, że poświęcone rośliny oraz ziemia mają magiczną moc chroniącą przed chorobami. Uroczystości kościelne mają na celu uczczenie Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Wierni w modlitwie i skupieniu celebrują cud przemiany chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa.

Pomysłodawczynią tej uroczystości była św. Julianna z Cornillion, przełożona sióstr augustianek w klasztorze w Mont Cornillion w Belgii. W 1245 roku św. Julianna doznała objawień, w których Chrystus wyznał, że chce, aby ustanowiono dzień, w którym wszyscy wierni będą rozważać i kontemplować Jego obecność ukrytą pod postacią chleba i wina. W 1264 r. papież Urban IV bullą „Transiturus de hoc Mundo” ustanowił święto Bożego Ciała. Jednak pierwsze obchody tego święta miały miejsce dopiero w 1317 r. dzięki papieżowi Janowi XXII. W Polsce po raz pierwszy święto Bożego Ciała odbyło się z inicjatywy biskupa krakowskiego Nankera w 1320 roku, a na początku XV wieku uroczystość ta w większości polskich diecezji była uznawana za jedno z głównych świąt roku kościelnego. Co ciekawe, jedne z pierwszych procesji odbyły się na terenach dzisiejszej Polski: w Płocku i we Wrocławiu już w XIV wieku. Natomiast tradycja procesji eucharystycznych do czterech ołtarzy symbolizujących cztery Ewangelie pojawiła się później i pierwsze wzmianki pochodzą z XVI wieku z niemieckiej Kolonii.

Poniżej, kilkanaście zdjęć z dzisiejszej uroczystości „Bożego Ciała” w Parafii Miłosierdzia Bożego w Sasinie, którą uświetnił… Chór 70-lecia Kowalewa Pomorskiego.