# Tags
#Turystyka

Uroczyste otwarcie nowej ścieżki edukacyjnej w Leśnictwie Ulinia [zdjęcia]

Nowa ścieżka edukacyjna w pobliskim Leśnictwie Ulinia (gm. Wicko) to nowa atrakcja turystyczna a jednocześnie odcinek utwardzonego szlaku z nawierzchnia szutrową o dług. 800 m, wyposażony w 7 tablic edukacyjnych, prowadzący od międzynarodowej trasy rowerowej R10 w pobliżu miejscowości Sarbsk do płd. brzegu Jeziora Sarbsko. Na końcu trasy znajduje się platforma obserwacyjna.

Obiekt powstał w ramach zadania „Poczuj przyrodę wszystkimi zmysłami. Realizacja programu edukacji ekologicznej Nadleśnictwa Lębork z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury”, dofinansowanego z środków WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 260 tys. zł brutto. Całkowita wartość zadania to 364,8 tys. zł brutto i w ramach tego projektu powstała ścieżka edukacyjna wraz z tablicami edukacyjnymi (Ekosystem boru, łąki, jeziora, Obszar Natura 2000 Mierzeja Sarbska, Rezerwat Mierzeja Sarbska, Ptaki, mapka sytuacyjna), platforma obserwacyjna a także zaplanowano przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz warsztatów ornitologicznych dla grup zorganizowanych. W dn. 12.04.br odbyła się już pierwsza przedpremierowa wycieczka edukacyjna dla dzieci z SP z Szczenurzy pod opieką edukatora Nadleśnictwa Lębork.

Uroczystość otwarcia nowej ścieżki edukacyjnej, na którą zostało także zaproszone Choczewo24.info, połączona jest z akcją sadzeniem drzew w ramach ogólnopolskiej akcji „Łączą Nas Drzewa”.

Źródło informacji: Nadleśnictwo Lębork