# Tags
#Lokalny samorząd #Mieszkańcy

Uchwały antysmogowe weszły w życie…

Przypominamy, że 28 września 2020 roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął tzw. uchwały antysmogowe, które mają przyczynić się do poprawy jakości powietrza w województwie pomorskim. Celem przyjętych regulacji jest likwidacja przestarzałych urządzeń grzewczych i pozyskiwanie ciepła ze źródeł niskoemisyjnych. Uchwała wprowadza obowiązek wymiany pozaklasowych urządzeń grzewczych w następujących terminach:

• od 1 września 2024 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klasy 3 lub nieposiadających tabliczki znamionowej,

• od 1 września 2026 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4,

• od 1 lipca 2035 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel i drewno klasy 5,

• do 31 sierpnia 2024 konieczność wymiany kominków i innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na takie, które spełniają wymogi eko-projektu.

Zgodnie z zapisami §7 uchwały antysmogowej dla terenów poza miastami województwa pomorskiego, od dnia 1 września 2024 r. nie będzie można eksploatować miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, tj. kominki, kozy, pieco-kuchnie, piece kaflowe, nieposiadających tabliczki znamionowej.

Istnieje możliwość uzyskania dotacji na wymianę kotłów które nie spełniają wymagań Uchwały Antysmogowej poprzez Priorytetowy Program Czyste Powietrze. Program jest przeznaczony dla domów jednorodzinnych. W Urzędzie Gminy Choczewo (pokój numer 14) można uzyskać informację na temat programu, złożyć elektroniczny wniosek o dofinansowanie. Można także skontaktować się z pracownikiem telefonicznie w celu uzyskania dodatkowych informacji pod numerem telefonu 58-572-39-13 wew. 223