# Tags
#Straż pożarna

Tym razem się nie udało…

Wczoraj o godz. 20:17 zastęp OSP Choczewo, JRG Wejherowo, Zespół Ratownictwa Medycznego z Gniewina i policja zostały zadysponowane do nie dającej oznak życiowych kobiety, która leżała na łóżku w mieszkaniu, przy ul. Szkolnej w Choczewie. Po przybyciu w miejsce zdarzenia stwierdzono zamknięte drzwi do mieszkania w budynku, w którym na łóżku leżała kobieta nie reagująca na nawoływanie osób z rodziny…

candle flame in the dark room

Działania przybyłych strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wyważeniu drzwi do mieszkania przy użyciu sprzętu burzącego. Następnie udali się oni do pomieszczenia, gdzie na łóżku leżała nieprzytomna kobieta bez czynności życiowych. Strażacy-ratownicy z OSP Choczewo przystąpili do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (udrożnienia dróg oddechowych przy użyciu rurki krtaniowej, prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem defibrylatora AED, prowadzenia RKO wdrożono wentylacje asynchroniczną z podawaniem tlenu przez worek samorozprężalny).

W trakcie prowadzenia RKO defibrylator wykonał 6 analiz rytmu serca, z czego żadna nie zakończyła się defibrylacją. Po przybyciu w miejsce zdarzenia Zespołu Ratownictwa Medycznego z Gniewina, kobieta został przekazana przybyłym ratownikom medycznym. Z uwagi na brak reakcji organizmu poszkodowanej kobiety na prowadzenie medycznych czynności ratunkowych, ratownicy medyczni odstąpili od prowadzenia dalszych czynności medycznych…

Źródło informacji: OSP Choczewo