# Tags
#Sołectwa

Trwa zagospodarowywanie terenu przy Domu Sołeckim w Kierzkowie [zdjęcia]

W Sołectwie Kierzkowo kontynuowany jest projekt zagospodarowania terenu przy Domu Sołeckim i wiacie w Kierzkowie, który powstał na początku 2020 roku i za zgodą obecnych na zebraniach wiejskich mieszkańców Sołectwa jest konsekwentnie realizowany przez Panią Sołtys – Dorotę Borówka.

Rozpoczęły się prace, które na zlecenie Urzędu Gminy Choczewo realizuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie. Przewidują one wykonanie ogrodzenia wraz z dwoma nowymi furtkami od strony szosy asfaltowej i parkingu, tak aby uniemożliwić wchodzenia zwierząt, które mogłyby spowodować niszczenie roślin ozdobnych na terenie gminnym przy świetlicy sołeckiej. Co więcej, szerokość furtek została celowo określona w taki sposób aby można było wjechać bez trudu, czy to wózkiem inwalidzkim, czy też wózkiem z dzieckiem. Zakończenie prac planowane jest do 06.04.2023 roku. Finasowanie projektu pochodzi z programu „Choczewo Gmina Napędzana Wiatrem” > https://gmina-napedzana-wiatrem.pl/

Źródło informacji i zdjęcia: GZGK w Choczewie, Sołtys Kierzkowa

Trwa zagospodarowywanie terenu przy Domu Sołeckim w Kierzkowie [zdjęcia]

Porażka młodzików w Lęborku