# Tags
#Inwestycje

Trwa remont dróg w „dolnym” Choczewie

W dn. 09.02.br podpisana została umowa na roboty budowlane, polegające na przebudowie dróg wewnętrznych wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej na ul. Łąkowej, Reymonta, Prusa, Konopnickiej w Choczewie w poniższym zakresie:

– budowa nawierzchni dróg z kostni brukowej: ul. Reymonta (180,9 m), ul. Konopnickiej (202,8 m), ul. Prusa (112, 9 m) i ul. Łąkowej (371, 8 m) o szerokości projektowanych ulic 5,0 m (3,0m) z dwustronnymi lub jednostronnymi chodnikami,

– budowa rurociągów kanalizacji deszczowej w pasie ul. Łąkowej o średnicy Ø 400 mm
oraz w pasie ul. Reymonta, Prusa i Konopnickiej o średnicy Ø 315 mm

Koszt realizowanych prac remontowych to 2,6 mln zł, finansowanych z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład i ze środków własnych. Przebudowę nadzoruje Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UG w Choczewie.

Planowy termin zakończenia prac – lipiec 2023