# Tags
#Lokalny samorząd #Mieszkańcy

Sprawdź dokładnie ofertę na swoje nowe źródło ciepła… Nie daj się oszukać 

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”. Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Niestety, wciąż zdarzają się na rynku usługi nieuczciwych wykonawców, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa – naszych Wnioskodawców i Beneficjentów. Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym pompy ciepła. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb – niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

– oferowanej ceny usługi i produktu,

– oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

– oferowanych warunków serwisowych i gwarancji

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) – dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/  która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych. Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Gminy (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl

Przypominamy, że w Choczewie działa gminny punkt konsultacyjno – informacyjny  programu „Czyste Powietrze”, który znajduje się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Pierwszych Osadników 17 (pokój nr 14), telefon: 58-572-39-40 wew.223 i działa w poniedziałek (07.30 – 17.00), wtorek, czwartek (07.30 – 15.30) i piątek (07.30 – 14.00). W każdej chwili można tam przedzwonić, umówić na ewentualnie spotkanie a następnie pozyskać pełną informację na tematy związane z programami „czyste powietrze”, „moje ciepło” i „mój prąd” oraz możliwym dofinansowaniem realizacji ewentualnych inwestycji.

Nie daj się oszukać…

Źródło informacji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku