# Tags
#Lokalny samorząd #Sołectwa

Spotkanie z sołtysami Gminy Choczewo… wydatki inwestycyjne z „funduszu sołeckiego” w 2024 r. [zdjęcia]

Dzisiaj w Sali konferencyjnej Gminnego Ośrodku Kultury i Biblioteki w Choczewie odbyło się kolejne spotkanie sołtysów z władzami gminy, w którym wzięli m.in. udział: Wójt – Wiesław Gębka, Z-ca Wójta – Arkadiusz Ceynowa oraz Mirosław Marcinkiewicz – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UG w Choczewie. Spotkanie rozpoczęła p.o. Dyrektora GOKiB-u – Monika Dempc, która przedstawiła zebranym wstępny kalendarz imprez w gminie, zapraszając też do współpracy poszczególne sołectwa.

Z kolei Mirosław Marcinkiewicz poinformował, że prawie wszystkie wnioski inwestycyjne sołtysów, realizowane w ramach tzw. „funduszu sołeckiego” zostały uwzględnione w tegorocznym budżecie Gminy Choczewo. Wnioski, o których mowa powyżej dotyczyły poniższych inwestycji (wg poszczególnych sołectw):

 1. Borkowo Lęborskie (wybudowanie przyłącza prądu przy altance sołeckiej, wykonanie progów zwalniających, wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw),
 2. Choczewko (dokończenie budowy ogrodzenia placu w Kurowie, budowa altany w Kurowie),
 3. Choczewo (projekt budowy ul. Krótkiej i Piwnej, wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Choczewie),
 4. Ciekocino (budowa wiaty z grillem w Ciekocinku, doposażenie placów zabaw w sołectwie Ciekocino),
 5. Gościęcino (zakup garażu blaszanego dla sołectwa Gościęcino),
 6. Jackowo (remont chodników),
 7. Kierzkowo (wykonanie monitoringu terenu przy domu sołeckim, wykonanie zadaszenia nad domem sołeckim, doświetlenie wsi Kierzkowo – zakup lamp)
 8. Łętowo (doposażenie domu sołeckiego w Łętowie, zakup lampy oświetleniowej do Gardkowic)
 9. Sasino (doposażenie domu sołeckiego w Sasinie),
 10.  Słajkowo (doposażenie placu zabaw w Słajkowie, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Żelaźnie),
 11.  Słajszewo (budowa wiaty grillowej na terenie rekreacyjnym w Słajszewie)
 12.  Starbienino (wykonanie boiska wraz z oświetleniem w Lublewie Lęborskim, kolejny etap wykonania oświetlenia ulicznego w Starbieninie, montaż monitoringu na placu zabaw w Lublewie Lęborskim),
 13.  Zwartówko (montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Zwartowie, projekt przebudowy drogi gminnej w Zwartowie na dz. nr 15 i 16/41oraz doposażenie domu sołeckiego w Zwartowie)

Mirosław Marcinkiewicz zachęca sołtysów do kontaktu podczas uzgadniania wysokości „funduszu sołeckiego” na poszczególne inwestycje.

Podczas dzisiejszego spotkania poruszono też m. in. poniższe kwestie:

budowa ścieżki rowerowej z Choczewa przez Kierzkowo do Kopalina (z uwagi na wysoki koszt, ok. 17 mln. zł – inwestycję przełożono na lata kolejne z możliwością wykorzystania bezterminowej koncepcji ścieżki),

– po ostatnich zalewach, znalazło się biuro projektowe, które podjęło się zaprojektowania odwodnień w Kierzkowie i Słajszewie (m.in. projekt, pozwolenie wodno-prawne oraz pozwolenie na budowę),

długotrwałe oczekiwanie na wizytę u stomatologa (z NFZ) w Ośrodku Zdrowia w Choczewie,

problem z rejestracją wizyty w Ośrodku Zdrowia w Choczewie (po kilku minutach telefon sam się rozłącza),

projekt „Ciepłe Mieszkanie” (zgłoszenia w UG w Choczewie do piątku u Jakuba Lessnau),

kolumbarium na cmentarzu w Choczewie (są środki na dwie ściany w 18 niszami na urny), istnieje potrzeba podjęcia konkretnych rozmów w tej sprawie z zarządcą cmentarza w Choczewie,

fatalny stan drogi na cmentarz w Kopalinie (pilna potrzeba podjęcia zdecydowanych kroków w tym temacie),

sołtysi winni brać udział z tzw. „odbiorach” inwestycji sołeckich,

problemy w sołectwie Starbienino, związane z nagminnym zalewaniem dróg i posesji np. przy starej szkole), pilna konieczność ogrodzenia placu zabaw w Lublewie Lęborskim (fundusze sołeckie są niewystarczające)

Kolejne spotkanie sołtysów z władzami gminy na się odbyć w dn. 05.02.br