# Tags
#Inne

Spotkanie w sprawie wyznaczenia lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Choczewo [zdjęcia]

W siedzibie Nadleśnictwa Choczewo odbyło się spotkanie poświęcone zagospodarowaniu lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Choczewo, które poprowadzili: Zastępca Nadleśniczego – Joanna Witkowska i Rzecznik Prasowy Nadleśnictwa Choczewo oraz Inżynier Nadzoru obrębu Choczewo – Rafał Skowronek.

Celem dzisiejszego spotkania była prezentacja proponowanych obszarów lasu o zwiększonej funkcji społecznej, przeprowadzenie publicznej dyskusji w przedmiotowym temacie oraz próba wypracowania konstruktywnej i społecznie akceptowalnej koncepcji dotyczącej proponowanych rozwiązań w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej w obszarach wydzielonych przez Nadleśnictwo.

Współczesne gospodarowanie lasem opiera się na wielofunkcyjności, realizowanej w sposób zrównoważony jako kompromis pomiędzy trzema funkcjami: środowiskową (przyrodniczą), społeczną i gospodarczą. Wyznaczenie obszarów leśnych o zwiększonej funkcji społecznej służyć ma m.in. łagodzeniu napięć na styku „gospodarka leśna – oczekiwania społeczne”, przy zachowaniu trwałości i wielofunkcyjności lasów.

Podczas spotkania poruszono m.in. problem zwiększonej dostępności lasów Nadleśnictwa Choczewo dla ruchu turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu letniego. Dyskutowano też o wpływie planowanych w Gminie Choczewo inwestycji (np. budowy elektrowni atomowej czy też stacji transformatorowej dla morskich farm wiatrowych) na gospodarkę leśną. Usłyszeliśmy m.in., że budowa tzw. „ław kablowych” do miejscowości Osieki Lęborskie na terenie lasów Nadleśnictwo Choczewo znacząco zmieni krajobraz północnej części  gminy. Już dziś wiadomo też, że z powodu budowy elektrowni jądrowej trzeba będzie zmienić przebieg międzynarodowej trasy rowerowej R-10, z której korzysta rocznie blisko 70.000 turystów.

Zwrócono też uwagą ograniczaną z roku na rok możliwość bezpośredniego dojazdu nad morze. Przedstawiciele Nadleśnictwa Choczewo zauważyli, że przeciętny „turysta” ma taka możliwość np. w Lubiatowie, Łebie, Dębkach, choć… na parkingu w Lubiatowie wprowadzono całodobową opłatę parkingową. Dla niepełnosprawnych kierowców wyznaczono też dwa dodatkowe miejsca parkingowe w Stilo i opodal Warsztatów Terapii Zajęciowej „Mimo Wszystko”. Pojawiły się natomiast głosy, że dostęp do morza dla zwykłych mieszkańców Gminy Choczewo stał się już mocno ograniczony, coraz trudniej jest im wjechać do lasu a poza tym nie każdego stać na wysokie opłaty parkingowe (Lubiatowo) bądź też dojazdy meleksem na plażę (Słajszewo). Jak się jednak okazuje wprowadzenie całodobowej opłaty parkingowej było również następstwem przyjazdu tzw. „camperów”, które chętnie pozostawały na parkingu w Lubiatowie na noc… Nadleśnictwo zwróciło jednak uwagę, że na tym parkingu nie ma odpowiedniej infrastruktury dla „camperów” (podłączenie do sieci, zrzut nieczystości), takiej jaka została przygotowana np. w Białogórze.

Kolejnym przykładem ograniczonej dostępności dla turystów i mieszkańców jest również stanica harcerska „Róża Wiatrów” w pobliżu miejscowości Osieki Lęborskie, do której dojazd jest praktycznie niemożliwy, a próba dotarcia do stanicy pojazdem samochodowym może zakończyć się wysokim mandatem.

Czy zatem Nadleśnictwo Choczewo nie mogłoby uczynić swoistego ukłonu w stronę mieszkańców i umożliwić im wjazd do lasu lub dojazd nad morze np. w oparciu o „imienne” zezwolenie wydane na konkretny numer rejestracyjny samochodu osobowego? Rzecz jasna pojawia się od razu problem, czy mieszkańcy posiadający pensjonaty, domki czy pokoje gościnne nie będą wykorzystywać to „zezwolenie” do wożenia swoich turystów na morze i do lasu?

Z związku z budową elektrowni jądrowej planowane jest także wyznaczenie nowej drogi dojazdu meleksów ze Słajszewa nad morze… do wyjścia nr „50″ w Stilo, ale w tej sprawie Urząd Gminy musi się jeszcze porozumieć ze Spółką „PEJ”.

W świetle powyższego Nadleśnictwo Choczewo oczekuje na wszelkie propozycje zmian od mieszkańców naszej gminy, sołectw, jak i samych turystów.

Na koniec spotkania pojawiło się także pytanie, czy… Nadleśnictwo Choczewo nie widzi potrzeby i możliwości zwiększenia potencjału turystyczno-przyrodniczego w południowej części Gminy Choczewo, w okolicach Borkowa, Zwartowa i Gościęcina. Czy dałoby się tam stworzyć infrastrukturę podobną do tej w strefie nadmorskiej? Udzielono odpowiedź, że tereny te nie są specjalnie oblegane przez turystów, choć są tam dostępne ścieżki konne, jak również np. w Zwartowie został wyznaczony specjalny obszar leśny, gdzie miłośnicy przyrody mogą spędzić noc w lesie w ramach programu „Zanocuj w lesie”.

Na tym spotkanie zakończono…