# Tags
#Lokalny samorząd #Stowarzyszenia

Spotkanie Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” w Lęborku [zdjęcia]

W Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku odbyły się wczoraj konsultacje w sprawie przygotowywanej przez Lokalną Grupę Działania „Dorzecze Łeby” Lokalnej Strategii Rozwoju. Było to kolejne z dziesięciu zaplanowanych spotkań mających na celu uwzględnienie potrzeb samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców przy tworzeniu budżetu w ramach „Funduszy Europejskich dla Rybactwa” w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Podczas spotkania w Lęborku Gminę Choczewo reprezentował Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Łasiński.

Uczestnicy spotkania reprezentujący samorząd, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe wykonali analizę SWOT miasta Lęborka i okolicznych terenów, poznali zasady funkcjonowania „Funduszy Europejskich dla Rybactwa” oraz możliwości pozyskania środków z nich na własne działania. Dla przypomnienia środki finansowe, o których mowa powyżej mogą pozyskiwać:

Samorządy — na infrastrukturę publiczną (np. place zabaw, ścieżki przyrodnicze lub edukacyjne), ochronę środowiska, czy zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu.

Organizacje pozarządowe — na projekty dla seniorów, dzieci i młodzieży lub osób z niepełnosprawnościami, zmniejszające ich wykluczenie społeczne lub poprawiające jakość życia społeczności, a także rozwijające kulturę i tradycje obszarów rybackich.

Przedsiębiorcy — będą mogli założyć/rozwinąć działalność nie tylko w zakresie rybołówstwa, lecz także w zakresie turystyki i czasu wolnego lub innych usług realizowanych dla społeczności.

Mieszkańcy — zyskają szansę, aby pozyskać środki na projekty dotyczące ograniczenia zużycia energii, przyczyniające się do zmniejszenia emisji CO2, czy produkcji i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych.

Źródło informacji i zdjęcia: Urząd Miasta w Lęborku