# Tags
#Inwestycje #Lokalny samorząd

Spotkanie grupy roboczej, dotyczącej budowy elektrowni jądrowej [zdjęcia]

W sali konferencyjno-wystawowej Urzędu Gminy w Choczewie odbyło się dziś kolejne spotkanie robocze, dotyczące budowy elektrowni jądrowej, w którym wzięli udział m.in.: Wójt Gminy Choczewo – Wiesław Gębka, Z-ca Wójta – Arkadiusz Ceynowa, Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Łasiński, radni, sołtysi, pracownicy urzędu gminy a także przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych, Transprojektu Gdańsk, GDDKiA Oddział w Gdańsku, PKP PLK S.A. i Bałtyckiego S.O.S. Spotkanie prowadziła Pani Maja Gadowska (PEJ).

Agenda spotkania roboczego przewidywała przedstawienie aktualnego statusu projektu i planowanych działań związanych z inwestycją, omówienie infrastruktury towarzyszącej budowie elektrowni jądrowej oraz statusu realizacji poszczególnych projektów przez przedstawicieli Polskich Elektrowni Jądrowych, PKP Polskich Kolei Państwowych oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Omówiono też status realizacji drogi zastępczej na plażę od miejscowości Słajszewo. Kolejne spotkanie (z PKP PLK S.A.) zaplanowano na początek października br