# Tags
#Sport

Ruszył nabór do programu „Sport dla Wszystkich 2024”. Do rozdysponowania 100 mln zł…

Jak informuje „Ministerstwo Sportu i Turystyki”, do dn. 01.03.br można składać wnioski do tegorocznej edycji programu „Sport dla Wszystkich”. Do rozdysponowania jest 100 mln złotych na upowszechnianie aktywności fizycznej. O dofinansowanie mogą wnioskować m.in. gminne, szkolne i ludowe kluby sportowe. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie wszelkich zadań upowszechniających sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych. Mogą to być m.in. zajęcia i imprezy sportowe, konferencje i publikacje specjalistyczne a także eventy okolicznościowe promujące aktywny model spędzania wolnego czasu. Wsparcie można otrzymać na zadania o charakterze zarówno ogólnopolskim, jak i lokalnym.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, w tym m.in. gminne, międzygminne, uczniowskie, szkolne, międzyszkolne i ludowe kluby sportowe. Wnioskodawcy muszą zagwarantować udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5 proc. całości kosztów zadania. Na realizację zadań w ramach tegorocznej edycji programu zaplanowano 100 mln zł.

Jak informuje resort sportu, w ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na cztery rodzaje zadań:

1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;
4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT w terminie do 1 marca 2024 roku. Zostaną one rozpatrzone do 17 maja 2024 roku.

Więcej informacji oraz wzory wniosków na temat programu można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-na-dofinansowanie-w-2024-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich

Źródło informacji: samorzad.pap.pl, Ministerstwo Sportu i Turystyki