# Tags
#Inne #Inwestycje

„Rozproszona energetyka atomowa. Zbliżające się wyzwania dla samorządu lokalnego” na… IX Europejskim Kongres Samorządów w Mikołajkach [zdjęcia]

W dn. 4-5 marca 2024 r., w „Hotelu Gołębiewski” w Mikołajkach odbyła się IX edycja Europejskiego Kongresu Samorządów. Fundacja Instytut Studiów Wschodnich w formule partnerstwa z Województwem Warmińsko-Mazurskim oraz miastem i gminą Mikołajki, zorganizowali po raz kolejny największą i najważniejszą konferencję samorządową tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej, której hasło przewodnie w tym roku brzmiało: „Przyszłość idei decentralizacji w zmieniającym się świecie”. Podczas II dnia obrad, w panelu dyskusyjnym „Rozproszona energetyka atomowa. Zbliżające się wyzwania dla samorządu lokalnego” wziął także udział Wójt Gminy Choczewo – Wiesław Gębka.

IX Europejski Kongres Samorządów był spotkaniem liderów samorządów, przedstawicieli elit regionalnych, biznesu, członków administracji państwowej, oraz organizacji pozarządowych i mediów.  W tegorocznej edycji Kongresu wzięło udział przeszło 2100 uczestników z Polski i 35 krajów całej Europy, w tym blisko 400 polskich samorządowców. Uczestnicy wydarzenia mieli unikalną możliwość wymiany poglądów, budowy relacji, nawiązywania kontaktów i rozwoju różnych form współpracy, w tym biznesowej, na poziomie regionalnym, jaki i z partnerami z innych krajów. 

W II dniu Kongresu Wójt Gminy Choczewo – Wiesław Gębka wziął udział w panelu dyskusyjnym pod nazwą „Rozproszona energetyka atomowa. Zbliżające się wyzwania dla samorządu lokalnego”, w którym wzięli także udział: Oleksandr Menzul – Mer Rady Miejskiej m. Warasz na Ukrainie); Jan Stanisław Parys – Doradca ds. Międzynarodowych, Projekt Konsens; Paweł Gajda – Koordynator ds. kształcenia i współpracy w zakresie energetyki jądrowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) i Wacław Gudowski – Starszy Doradca ds. Technologii Energetycznych w „Orlem Synthos Green Energy”. Moderatorem panelu był Wojciech Jasiński – ekspert w Akademii Kadr RP.

Przedmiotem dyskusji były zbliżające się wyzwania dla samorządu lokalnego, związane z energetyką jądrową. W Polsce może powstać w niedalekiej przyszłości do kilkudziesięciu reaktorów jądrowych w różnych technologiach. Realizacja tak ambitnego zamierzenia będzie miała wpływ na realia wielu lokalnych społeczności i władz samorządowych. Energetyka atomowa to szanse związane z miejscami pracy, wpływami do budżetu, czy też jakością dostaw energii. Ale na horyzoncie pojawiają się już także potencjalne zagrożenia. Czy polscy samorządowcy są gotowi na zmierzenie się z wyzwaniami, jakie niesie za sobą rozproszona energia z atomu?

Zdjęcia: Oleg Khvatov