# Tags
#Lokalny samorząd

Radni Gminy Choczewo o mijającej kadencji – Marzena Drewa-Kierznikiewicz

Kontynuujemy, rozpoczęty w minioną sobotę cykl wywiadów z radnymi Gminy Choczewo. By dać wszystkim równe szanse, wszystkim radnym zadajemy te same pytania. Chcemy dowiedzieć się m.in., co podczas mijającej kadencji udało im się „zrobić” dla mieszkańców swojego okręgu wyborczego, a czego też i nie. Dzisiaj radna z Jackowa – Marzena Drewa-Kierznikiewicz

1) Jaki okręg wyborczy Pani reprezentuje, czy to jest Pani pierwsza kadencja, od kiedy ewentualnie jest Pani radną?

Reprezentuję okręg wyborczy nr 13 w skład którego wchodzi miejscowość Jackowo. Mandat Radnej sprawuję po raz pierwszy.

2) Co podczas minionej kadencji udało się „zrobić” dla mieszkańców z Pani okręgu? (np. w wykorzystaniem różnego rodzaju funduszy, programów, itp. itd.)

Przede wszystkim udało się wybudować świetlicę wiejska w Jackowie. Wyremontowaliśmy też cześć drogi gruntowej poprzez wyłożenie płyt „jumbo”. Udało się również założyć monitoring placu soleckiego w Jackowie, na którym znajduje się plac zabaw, boisko i świetlica, jak również zamontować oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Jackowie. Wykonaliśmy klomb przy przystanku autobusowym poprzez obsadzenie go roślinami wieloletnimi a także projekt oświetlenia ulicznego wraz z realizacją do końca 2023 roku.

Doposażyliśmy świetlicę wiejska w sprzęt poprawiający jej funkcjonalność. Uzyskaliśmy też zgodę na udostępnienie do ruchu i poprawę  drogi leśnej nr 7 nad morze. Poprzez wykonanie projektu gminnego „internet szerokopasmowy”, który jest aktualnie w trakcie realizacji uda się tez zapewne poprawić jakość internetu w naszej miejscowości.

3) Czego podczas minionej kadencji nie udało się „zrobić” dla mieszkańców z Pani okręgu?

Wciąż nie udało się nam skanalizować miejscowości Jackowo ani też wyremontować chodników. Planujemy też dokończyć remont dróg gruntowych przez wyłożenie płyt „jumbo” 

4) Czy podczas przyszłorocznych wyborów samorządowym będzie Pani znów kandydować?

Uważam że jest jeszcze za szybko na deklarację, co do przyszłorocznych wyborów. Czas pokaże… a poza tym, to jeszcze nie jest kampania wyborcza. 

5) Jeżeli tak to… z jakim hasłem przewodnim zamierza Pani w tych wyborach wystartować?

—————————————–

Dziękuję za rozmowę