# Tags
#Lokalny samorząd

Radni Gminy Choczewo o mijającej kadencji – Grzegorz Książek

Kontynuujemy, rozpoczęty w minioną sobotę cykl wywiadów z radnymi Gminy Choczewo. By dać wszystkim równe szanse, wszystkim radnym zadajemy te same pytania. Chcemy dowiedzieć się m.in., co podczas mijającej kadencji udało im się „zrobić” dla mieszkańców swojego okręgu wyborczego, a czego też i nie. Dzisiaj radny z Ciekocina – Grzegorz Książek

1) Jaki okręg wyborczy Pan reprezentuje, czy to jest Pana pierwsza kadencja, od kiedy ewentualnie jest Pan radnym?

Reprezentuję okręg wyborczy nr 14 w skład którego wchodzą miejscowości Ciekocino i Ciekocinko. Jest to moja pierwsza kadencja, więc jako początkujący radny musiałem też poznać zasady i funkcjonowanie samorządu gminnego.   

2) Co podczas minionej kadencji udało się „zrobić” dla mieszkańców miejscowości z Pana okręgu? (np. z wykorzystaniem różnego rodzaju funduszy, programów, itp. itd.)

Warto tutaj podkreślić, iż sam radny nie byłby w stanie zbyt wiele zrobić, gdyby nie wsparcie Sołtysa, czy Rady Sołeckiej, jak również innych osób zaangażowanych w różne działania, za co, korzystając z okazji – dziękuję bardzo! Najważniejszym zadaniem jakie postawiłem sobie na początku kadencji, a które zostało zrealizowane, jest przebudowa drogi w kierunku cmentarza w Ciekocinie wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego i odwodnienia. Inwestycja ta została wykonana dzięki dofinansowaniu z programu „Polski Ład”. Bardzo istotną też inwestycją było wybudowanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie dofinansowanego z PGE EJ1 (obecnie PEJ).

Od trzech lat w sezonie letnim organizujemy festyny sołeckie, na których gościmy nie tylko naszych mieszkańców, ale również wielu turystów. Organizowane są też wyjazdy i spotkania integracyjne m.in. z okazji „Dnia Kobiet”.

3) Czego podczas minionej kadencji nie udało się „zrobić” dla mieszkańców miejscowości z Pana okręgu?

To czego nie udało się na razie wykonać, to na pewno jest brak sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Jednakże w ramach rządowego programu „Olimpia” taki wniosek został złożony i środki w kwocie 1.930.000 (całkowita inwestycja około 2.500.000) zostały przyznane. Wielka zasługa jest tutaj Gminy Choczewo jak i dyrektora ZSP w Ciekocinie. Mamy nadzieję, że taka hala sportowa o wymiarach 18 x 25 m, powstanie w przyszłym roku. Wciąż liczymy też na rozbudowę szkoły w Ciechocinie. Warto byłoby też zmodernizować boisko w Ciekocinku. Podobnie jak w wielu innych miejscowościach czekamy na budowę kanalizacji, internet szerokopasmowy, czy lepszy zasięg sieci komórkowych.

4) Czy podczas przyszłorocznych wyborów samorządowym będzie Pan znów kandydować?

Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale prawdopodobnie wystartuje w przyszłorocznych wyborach.

5) Jeżeli tak to… z jakim hasłem przewodnim zamierza Pan w tych wyborach wystartować?

Na to chyba jeszcze za wcześnie…

Dziękuję bardzo!