# Tags
#Inwestycje

Przebudowa placu przed Urzędem Gminy w Choczewie…

Już na początku września br rozpocznie się przebudowa placu przed Urzędem Gminy w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 17. Głównym celem prac będzie przywrócenie reprezentacyjnego charakteru przestrzeni, jak również wielopłaszczyznowe podkreślenie kompozycji terenu. Co więcej, dzięki wprowadzeniu funkcji rekreacyjnej oraz starannie zaplanowanego urządzenia zieleni, plac ma się stać docelowo miejscem wypoczynku okolicznych mieszkańców i turystów odwiedzających naszą gminę.

Zamierzenie przewiduje utworzenie utwardzonych ścieżek na terenie obecnego placu przed UG w Choczewie z płyt betonowych, charakteryzujących się designerską imitacją fugi na powierzchni, co będzie potęgowało wygląd fali na powierzchni. Projekt przewiduje też blisko 140 m² trawników oraz liczne nasadzenia, zarówno drzew (brzóz i sosny czarnej), jak i zieleni niskiej (bylin i traw ozdobnych), nie licząc gatunków już istniejących. Pod nasadzeniami krzewów i drzew planowane są „przewody kroplujące”, wchodzące w skład całego zestawu linii nawadniającej.

Wśród elementów architektonicznych wyróżnić należy liczne „meble” zewnętrzne: ławki w kształcie liter „C”, „O”, „Z”, „E” i „W”, huśtawka w kształcie litery „H”, przyborniki i stojaki rowerowe, tablice informacyjne, 2 fontanny wody pitnej „Poidełko” oraz specjalne kraty żeliwne pod drzewa. Projekt przewiduje także podlewanie terenów zielonych przy wykorzystaniu automatycznego systemu nawadniania za pomocą zestawu specjalnych linii kroplujących. Przy ul. Pierwszych Osadników przewidziano też miejsce pod lokalizację przyszłego punktu gastronomicznego wraz podejściem wody, kanalizacji i instalacji elektrycznej.

Przewiduje się też rozbiórkę istniejącej nawierzchni parkingów z kostki betonowej oraz płyt ażurowych. Dodatkowo przewidziano przeniesienie istniejącego pomnika „Pierwszych Osadników” w inne, nowe miejsce.