# Tags
#Lokalny samorząd

Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie” w Gminie Choczewo. Zgłoszenia do 17.01.br

Gmina Choczewo zaprasza do wzięcia udziału w programie priorytetowym „Ciepłe mieszkanie”. Dofinansowaniem objęty jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym a także zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego (pompy ciepła, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego) albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Zgłoszenia do programu na maila: j.lessnau@choczewo.com.pl bądź na numer telefonu 58-572-39-40 (wew. 223). Termin zgłoszenia: 17.01.br (środa)

W ramach programu mogą też być dodatkowo wykonane:                              

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła,

– zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

– dokumentacja projektowa.

Dofinansowanie można uzyskać, w zależności od dochodu, na jednym z 3 poziomów:

  • Podstawowy poziom dofinansowania – do 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000 zł na jeden lokal mieszkalny,
  • Podwyższony poziom dofinansowania – do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25.000 zł na jeden lokal mieszkalny,
  • Najwyższy poziom dofinansowania – do 90%  poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37.500 zł na jeden lokal mieszkalny.

O dofinansowanie może ubiegać się każda osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności  lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na terenie Gminy Choczewo o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120.000 zł. 

Uwaga: W ramach programu Ciepłe Mieszkanie nie są dofinansowywane przedsięwzięcia rozpoczęte przed datą zgłoszenia się do programu. Zgłoszenie do gminy nie oznacza otrzymanie dotacji, udział Gminy Choczewo w programie jest uzależnione od zatwierdzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej