# Tags
#Historia

Prezentacja wyników badań archeologicznych w Szklanej Hucie [zdjęcia]

W Sali Konferencyjnej CiT Urzędu Gminy w Choczewie odbyło się spotkanie prezentujące wyniki badań archeologicznych w Szklanej Hucie, realizowanych w 2023 roku przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Nadleśnictwo Choczewo. Pierwsze znane rozpoznanie terenu zwanego „Szklaną Hutą” miało miejsce w 1918 roku, zidentyfikowano wówczas cmentarzysko, jak przypuszczano kultury pomorskiej.

Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi badania archeologiczne tego terenu od 2023 roku. Przedmiotem zainteresowania archeologów były pozostałości huty szkła, powstałej w 1795 roku, a funkcjonującej do lat 20-tych XIX w. Dzisiaj warszawscy archeolodzy postanowili podzielić się dotychczasowymi efektami swojej pracy. W spotkaniu, jakie odbyło się dzisiaj w Choczewie wzięli udział m.in.: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Starostwa Powiatowego w Pucku i Wejherowie, Gminy Krokowa, Uniwersytetu Warszawskiego, Hufca ZHP Lęborka oraz Nadleśnictw w Choczewie z Sebastianem Wejerem na czele, Lęborku i Strzebielinie. Samorząd choczewski reprezentowali m.in. Wójt Gminy Choczewo – Wiesław Gębka oraz Zastępca Wójta – Arkadiusz Ceynowa.

Zaproszenie goście mieli możliwość zapoznać się z prezentacją Marcina Wagnera z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, jak również obejrzeć film ilustrujący prowadzone w Szklanej Hucie badania archeologiczne. Na sali można tez było podziwiać kilka przedmiotów odnalezionych na terenie wykopalisk, m.in. kawałki szyb i stopionego szkła, fragmenty butelek z napisem „Ossecken”, formy szklarskie jedno i dwudzielne.

Podczas panelu dyskusyjnego uczestnicy spotkania zastanawiali się m.in., jak ze stanowiska archeologicznego w Szklanej Hucie uczynić nową atrakcję turystyczną. Leśnicy chcieliby uczynić to miejsce odpowiednio opisane i wyeksponowane. Irena Elsner – autorka wielu książek opisujących historię dzisiejszej gminy Choczewo, zadeklarowała możliwość napisania kolejnej publikacji, traktującej właśnie o Szklanej Hucie, w której wykorzystałaby też najnowsze materiały na ten temat pozyskane w archiwach Szczecina i Berlina. Dyskutowano również o możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych (np. w projektów unijnych i grantów) na kolejne badania archeologiczne tego miejsca, gdzie warszawscy archeolodzy mogliby znów wrócić w kwietniu br.