# Tags
#Inwestycje #Mieszkańcy

Poznaliśmy laureatów VI edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Siedem projektów w Gminie Choczewo z grantami…

Poznaliśmy laureatów VI edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”, realizowanego przez „Polskie Sieci Elektroenergetyczne”. Tegoroczna edycja okazała się być rekordowa. Wpłynęło 1800 wniosków z ponad 500 samorządów, co oznacza blisko 40-procentowy wzrost zainteresowania w porównaniu z rokiem ubiegłym. Granty otrzyma ostatecznie 247 projektów ze 173 samorządów 15 województw, siedem z nich dotyczy gminy Choczewo… Wartość przyznanych dotacji to 5,75 mln zł.

Rekordowa liczba – 90 projektów – należy do kategorii „Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej”. Nagrodzone inicjatywy dotyczą m.in. remontów obiektów sportowych, bibliotek, rewitalizacji parków, budowy przestrzeni służących integracji mieszkańców oraz siłowni plenerowych czy placów zabaw. Ponadto zostaną zrealizowane działania w celu usuwania barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej.  

W ramach pozostałych pięciu kategorii nagrodzone zostały projekty, w ramach których powstaną pracownie edukacyjne, wrzutnie książek i biblioboxy, kina plenerowe, pracownie przyrodnicze i muzyczne oraz sale integracji sensorycznej. Podobnie jak w poprzednich latach popularnością cieszyły się projekty związane z bezpieczeństwem. 41 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych otrzyma środki na sprzęt specjalistyczny, defibrylatory oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Tradycyjnie nagrodzone zostały inicjatywy zmierzające do przeciwdziałania bezdomności zwierząt, kłusownictwu czy zanieczyszczaniu środowiska. 

W gminie Choczewo granty otrzyma 7 n/w projektów:

– Gmina Choczewo – modernizacja placu zabaw w Choczewku

– Gmina Choczewo – remont domu sołeckiego w Łętowie

– Gmina Choczewo – ogrodzenie placu zabaw w Słajkowie

– Gmina Choczewo – ogrodzenie placu zabaw w Lublewie

– OSP Słajszewo – zakup namiotu pneumatycznego z osprzętem

– Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Stefana Żeromskiego w Choczewie – oznakowanie drogowe w Słajszewie i Biebrowie

– Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Stefana Żeromskiego w Choczewie – wykonanie ścieżek i chodników w kompleksie rekreacyjno-sportowym w Kierzkowie

Pełna lista laureatów:

https://wzmocnijotoczenie.pl/wp-content/uploads/2024/04/LISTA-LAUREATOW-WSO-2024.pdf

Źródło informacji i grafika: wzmocnijotoczenie.pl