# Tags
#Inwestycje #Stowarzyszenia

Polskie Elektrownie Jądrowe wyjaśniają, dlaczego… „Lubiatowo-Kopalino”?

W załączeniu pełna treść informacji, która nawiązuje do ostatniego posiedzenia Sejmowej Komisji Sejmowej ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz zapytania Pani Hanny Trybusiewicz odnośnie nazwy lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, którą Spółka „Polskie Elektrownie Jądrowe” przekazała dzisiaj do Stowarzyszenia Obrony Naturalnych Obszarów Nadmorskich „Bałtyckie S.O.S.”

W nawiązaniu do rozmowy w dn. 22.05.24 r., po posiedzeniu Komisji Sejmowej ds. Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych i Pani pytania odnośnie nazwy lokalizacji elektrowni jądrowej w gm. Choczewo, uprzejmie informuję, że nazwa „Lubiatowo – Kopalino” odnosi się do położonych w okolicy lokalizacji elektrowni miejscowości. Lokalizacja przedsięwzięcia realizowanego przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) znajduje się w obrębach ewidencyjnych: Jackowo, Słajszewo i Sasino, w gminie Choczewo, w województwie pomorskim.

W przyjętym przez Radę Ministrów w styczniu 2014 roku Programie polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) przedstawiano 27 potencjalnych lokalizacji dla elektrowni jądrowej w Polsce. Już wtedy wymieniono tam lokalizacje nadmorskie m.in. „Żarnowiec” i „Lubiatowo-Kopalino”. Dla zachowania spójności i zgodności z dokumentami rządowymi, spółka Polskie Elektrownie Jądrowe jest zobowiązana do używania właśnie tych nazw.

Precyzyjny zakres realizacji planowanego przedsięwzięcia przez PEJ określa zakres przedmiotowy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którego odzwierciedleniem jest charakterystyka stanowiąca załącznik do ww. decyzji. Z uwagi na fakt, że nazwy te pojawiły się już w ww. dokumentach strategicznych, posłużono się nimi również w Raporcie środowiskowym, tak aby nie powodować rozbieżności pomiędzy kolejnymi etapami procedowania.

Warto zauważyć, że nazwy potencjalnych lokalizacji elektrowni zostały skonstruowane umownie i nie są precyzyjnym odzwierciedleniem właściwych nazw miejscowości, w obrębie których planowane jest posadowienie elektrowni jądrowej, o ile nazwa jest reprezentatywna dla przybliżonego miejsca realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Dla przykładu lokalizacja „Żarnowiec” również nie znajduje się w Żarnowcu, a na terenie wsi Kartoszyno.

Mam nadzieję, że niniejsza odpowiedź przyczyni się do wyjaśnienia kwestii poruszonej przez Panią w trakcie naszej rozmowy.