# Tags
#Inwestycje #Mieszkańcy

Polskie Elektrownie Jądrowe rozpoczynają nabór do nowej edycji „Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych” – w puli 2,3 mln zł…

W dniu dzisiejszym rusza kolejna edycja Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych (PWIS). Jest to program z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, za pośrednictwem którego PEJ wspiera finansowo ważne dla mieszkańców inicjatywy w rejonie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Podobnie jak przed rokiem tegoroczny budżet PWIS wynosi 2,3 mln zł. Start programu przedstawiciele PEJ ogłosili podczas grupy roboczej, która spotkała się dzisiaj w Urzędzie Gminy Choczewo.

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji, fundacji, stowarzyszeń, jednostek gospodarczych oraz osób fizycznych prowadzących działalność na obszarze znajdującym się w regionie lokalizacji elektrowni „Lubiatowo-Kopalino”, której inwestorem są Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ). W ramach Programu możliwe jest składania wniosków o wsparcie projektów obejmujących różnorodne obszary działań. Wśród nich znajdują się: nauka i edukacja, ochrona środowiska naturalnego, rozwój turystyki, zagadnienia związane z bezpieczeństwem, rozbudowa infrastruktury lokalnej, inicjatywy społeczne i charytatywne, a także działania związane z kulturą i sportem. Tak szerokie spektrum pozwala na efektywne reagowanie na zróżnicowane potrzeby mieszkańców. Dzięki temu PWIS jest narzędziem wspierania rozwoju regionu i dalszego budowania jego potencjału.

Jak zgłosić się do Programu?

Krok pierwszy to przygotowanie wniosku o sponsoring lub darowiznę. Można to zrobić we współpracy z pracownikiem Lokalnego Punktu Informacyjnego (LPI) w Choczewie.  Wzór wniosku jest dostępny na stronie www.ppej.pl w zakładce „Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych”. Prawidłowo wypełniony wniosek o sponsoring lub darowiznę należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adresy wskazane w Regulaminie lub złożyć w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Choczewie, Gniewinie lub Krokowej.

Wnioski, które pozytywnie przejdą weryfikację, są następnie przekazywane do Komisji zrównoważonego rozwoju, w skład której wchodzą wybrani pracownicy spółki PEJ. Zadaniem tej Komisji jest kompleksowa ocena wnioskówpod kątem zgodności z harmonogramem, celami i obszarami Programu oraz kryteriami takimi jak m.in. potrzeba społeczna realizacji projektu (adekwatność pomysłu do potrzeb lokalnych), innowacyjność formy realizacji i zaangażowanie społeczne w projekt, np. wolontariuszy i ekspertów.

Wnioski, po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji od Komisji zrównoważonego rozwoju, muszą uzyskać zgodę na realizacje od Zarządu spółki PEJ. Natomiast zgłoszenia o wartości powyżej 20 tysięcy złotych są przekazywane do ostatecznej decyzji Rady Nadzorczej. Po uzyskaniu akceptacji dochodzi do podpisania umowy darowizny lub sponsoringu.

W ubiegłorocznej edycji Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych wzięły udział projekty z 13 pomorskich gmin, położonych w bliskim sąsiedztwie planowanej lokalizacji elektrowni „Lubiatowo-Kopalino”. Dofinansowanie poszczególnych wniosków w ramach minionej edycji PWIS mieściło się w przedziale od 7.000 do około 200.000 zł. Wśród realizowanych projektów znalazły się m.in. dofinansowanie budowy lub remontu obiektów sportowych i edukacyjnych, świetlic czy zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych (PWIS) jest programem społecznym spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), który zastąpił realizowany od 2015 roku Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych. Regulamin Programu, wzory wniosków i szczegóły znajdują się w zakładce na stronie Polskich Elektrowni Jądrowych: https://ppej.pl/o-projekcie/program-wsparcia-inicjatyw-spolecznych.