# Tags
#Inwestycje

Polskie Elektrownie Jądrowe informują o najbliższych działaniach w Gminie Choczewo…

Realizacja kolejnych zadań związanych z przygotowaniem, a następnie rozpoczęciem pogłębionych badań geologicznych to główne działania Polskich Elektrowni Jądrowych w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”, zaplanowane na pierwsze dwa kwartały 2024 roku. Za badania geologiczne będzie odpowiadać doświadczona, amerykańska spółka Bechtel, z którą PEJ ma podpisaną umowę. Po uprzątnięciu terenu wyznaczonego do przeprowadzenia pogłębionych badań geologicznych, rozpocznie się kolejny etap sprawdzania tego obszaru pod kątem zachowanych w ziemi ewentualnych materiałów wybuchowych. W okolicy obszaru, na którym będą trwały badania, mogą pojawić się znów specjalne tablice ostrzegające o „pracy z niewybuchami”. Polskie Elektrownie Jądrowe proszą o bezwzględne stosowanie się do oznakowania.

Następnie przeprowadzone zostanie również tzw. „karczowanie”. Po zakończeniu prac planowane jest rozpoczęcie pogłębionych badań geologicznych, które będą realizowane przez amerykańskiego partnera PEJ, spółkę Bechtel. W ramach badań zaplanowane jest przeprowadzenie nowych odwiertów, niezbędnych do uzupełnienia danych i informacji. Pogłębione rozpoznanie geologiczne i wodnogruntowe jest kluczowe dla uzyskania zezwolenia na budowę, które wydaje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki. Przygotowanie do badań rozpoczęło się w grudniu 2023 roku od zabezpieczenia terenu. Kolejnym etapem było usunięcie drzew i krzewów. Prace te zostały przeprowadzone na podstawie decyzji o wskazaniu lokalizacji wydanej przez Wojewodę Pomorskiego w dn. 18.09.2023 roku.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe dokłada wszelkich starań, by ścieżka na plażę prowadząca od miejscowości Słajszewo była udostępniona do użytku publicznego jak najszybciej. Do tej pory, decyzją Lasów Państwowych, obszar leśny, na którym realizowane są prace terenowe, był tymczasowo zamknięty. Kwestia szlaku na plażę od miejscowości Słajszewo jest sukcesywnie poruszana m.in. podczas spotkań Grupy Roboczej przy Urzędzie Gminy Choczewo.

W realizacji są również działania zmierzające do powstania ścieżki zastępczej. W sierpniu 2023 roku Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały umowę z Urzędem Gminy w Choczewie na sfinansowanie dokumentacji projektowej na nowy szlak dojazdowy do plaży z miejscowości Słajszewo. Obecnie trwają prace projektowe koordynowane przez Urząd Gminy Choczewo.

Źródło informacji: Dział Komunikacji Zewnętrznej Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe