# Tags
#Inwestycje

Podsumowanie II tury spotkań informacyjnych w sprawie koncepcji drogi krajowej do przyszłej elektrowni atomowej…

W nawiązaniu do odbytych spotkań informacyjnych w Gminie Łęczyce i Choczewie w dniach 20-19.06.2023 r. w sprawie koncepcji drogi krajowej do przyszłej elektrowni atomowej informujemy, że na stronie internetowej https://lubiatowo-s6.pl/ opublikowano właśnie raport ze spotkań, który zawiera odpowiedzi oraz stanowisko Projektanta i Inwestora…

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Gdańsk dziękuje za uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych przeprowadzonych na czerwcu br. na terenie gmin Choczewo i Łęczyce oraz za opinie zgłoszone przez Państwa w zakresie zaproponowanej koncepcji drogi krajowej w dwóch wariantach na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6. W korespondencji skierowanej do Oddziału w Gdańsku GDDKiA lub do biura projektowego wpłynęło 14 opinii (12 od osób indywidualnych, 1 opinia podmiotu gospodarczego i 1 opinia samorządu). Wszystkie opinie i wnioski zostały dokładnie przeanalizowane przez projektantów oraz przedstawicieli Oddziału w Gdańsku GDDKiA. W raporcie końcowym znajdują się też stanowiska i odpowiedzi dla każdej z przesłanych opinii.

W miejscach, gdzie było to możliwe pod względem technicznym i prawnym, wprowadzono korekty rozwiązań. Informujemy, że sporządzono raport końcowy z odbytych spotkań informacyjnych, podsumowujący ich przebieg, treść otrzymanych opinii, stanowisko Projektanta i Inwestora oraz wprowadzone korekty.

Raport do pobrania > https://lubiatowo-s6.pl/wp-content/uploads/2023/08/Raport_koncowy_082023_wersja_niejawna.pdf

W zakładce „galeria” > https://lubiatowo-s6.pl/sierpien-2023/ znajdują się aktualne plany koncepcji po wprowadzonych zmianach (sierpień 2023)