# Tags
#Lokalny samorząd #Sołectwa

Pobór opłaty miejscowej opłaca się wszystkim…

Opłata miejscowa, zwana też niekiedy klimatyczną, to forma podatku, który trzeba płacić w miejscowościach atrakcyjnych przyrodniczo bądź uzdrowiskowych, jeśli przebywa się w nich dłużej niż dobę. Tego typu opłatę mogą pobierać przez cały rok gminy „w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach”. W Gminie Choczewo stawkę opłaty miejscowej w wysokości 2,00 zł dziennie za osobę, wzór książki opłaty miejscowej, wykaz inkasentów, jak również procedurę poboru tejże opłaty ustaliła Rada Gminy w Uchwale nr XLVI/353/2022 z dn.  22.02.2022 roku.

W zamian za dokonanie „symbolicznej”, jakby nie patrzeć opłaty 2 zł potencjalny turysta otrzymuje w gm. Choczewo mnóstwo atrakcji, związanych chociażby ze wspomnianymi wyżej walorami krajobrazowymi, m.in. latarnię morską w Stilo, niezwykłej urody wydmy nadmorskie w Lubiatowie i Sasinie, jak również piękne i czyste plaże z najszerszą w naszym regionie plażą w Słajszewie oraz strzeżoną plażą GOKiB w Lubiatowie. Nie można też zapominać o wspaniałej przyrodzie, urokliwych, pełnych agroturyzmu, stadnin koni oraz zabytkowych XIX-wiecznych dworków i pałaców… wsiach i sołectwach. Dokonując opłaty miejscowej możemy się też przyczynić do systematycznego ich rozwoju.

Trzeba bowiem pamiętać, że aż 70% pobieranej opłaty miejscowej przekazywana jest właśnie poszczególnym sołectwom naszej gminy na ich dalszy rozwój, bądź też może być przez nie wydatkowana według potrzeb. W poniższym zestawieniu publikujemy wysokość kwot opłaty miejscowej (70%), jakie w latach 2014-2022 trafiły do sołectw naszej gminy. Z niebagatelnej kwoty 1.078.275 zł, najwięcej bo aż 634.677 zł (59%) „pobrało” Sołectwo Kopalino, 219.640 zł (20%) – Sołectwo Sasino, 72.829 zł (7%) – Sołectwo Słajszewo, 51.128 zł (5%) – Sołectwo Ciekocino i 45.976 zł (4%) – Sołectwo Zwartówko.

Warto nadmienić, że z opłaty miejscowej przekazanej sołectwom Gminy Choczewo dofinansowano m.in. sportowe boisko wielofunkcyjne w Kopalinie; „Rowerową Przystań”, doświetlenie ul. Pałacowej i Działkowej, doposażenie placu zabaw, jak również wyposażenie w odpowiedni sprzęt siłowni w Sasinie, dofinansowano też budowę nowego przystanku autobusowego w Sasinie-Zielonce, budowę siłowni zewnętrznej w Ciekocinku i doposażenie placu zabaw w Słajszewie.