# Tags
#Lokalny samorząd #Mieszkańcy #Sport

Po rekordowej frekwencji wyborczej wzrasta zainteresowane dodatkowymi środkami na rozwój gmin do 20.000 mieszkańców…

By zachęcić do korzystania ze swojego prawa wyborczego, rząd przygotował ciekawe akcje pro frekwencyjne, zgodnie z którymi, np. gminy do 20.000 mieszkańców miały otrzymać dodatkowe pieniądze dla kół gospodyń wiejskich i lokalnych klubów sportowych na rozwój. Podczas ostatniej konferencji prasowej, minister rolnictwa – Robert Telus, minister sportu – Kamil Bortniczuk oraz wojewoda mazowiecki – Tobiasz Bocheński przedstawili szczegóły rozwiązań, które miały zachęcić mieszkańców gmin do udziału w wyborach. Już wcześniej rząd ogłosił też konkurs „Bitwa o remizy”, w którym  gminy do 20.000 mieszkańców z najwyższą frekwencją miały otrzymać 1 mln zł na remont remizy lub innego budynku użyteczności publicznej.

Co więcej, gminy do 20.000 mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają milion złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców. To oznacza przykładowo nowe zakupy do biblioteki, z której korzystają dzieci i młodzież, rewitalizację parku czy stworzenie nowego placu zabaw. W przypadku powiatu wejherowskiego głosy wyborcze są wciąż liczone tym niemniej, w chwili obecnej najwyższą frekwencją mogą pochwalić się gm. Luzino – 75,28% i gm. Linia – 74,24%.

Zgodnie z założeniami „bonusu frekwencyjnego”, na dodatkowe środki mogą też liczyć gminy do 20.000 mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60%. Dana gmina otrzyma wtedy:

– 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych,

– 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

To środki, które mają wzmocnić lokalnie działające grupy: koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe i orkiestry dęte, które dbają o zachowanie tradycji i zaangażowanie w swoim sąsiedztwie. Z kolei lokalne kluby sportowe to zaś szansa dla dzieci i młodzieży, by rozwijały swoje talenty, korzystając z profesjonalnego zaplecza.

Czy to oznacza, że przy frekwencji wyborczej na poziomie 66,77% Gmina Choczewo może liczyć na powyższe środki finansowe? Jak najbardziej, choć jak już wiemy, wczorajsze wybory przyniosły rekordową frekwencję, która wg danych z blisko 53% obwodów wynosi w chwili obecnej – 72,82%. Może to oznaczać, że przeznaczone na „bonus frekwencyjny” środki finansowe mogą okazać się niewystarczające, gdyż chętnych do pozyskania dodatkowych pieniędzy np. dla kół gospodyń wiejskich i lokalnych klubów sportowych może być bardzo wielu. Także i w naszej gminie, gdzie wobec doskonałej postawy w rozgrywkach B-klasy – Latarnika Choczewo, proponowane przez rząd 250 tyś. zł bardzo by się temu klubowi przydały.

Choć w chwili obecnej trudno powiedzieć, jak będzie ostatecznie wyglądać realizacja „bonusu frekwencyjnego”, tym niemniej niezależnie od tego, kto ostatecznie wygra te wybory bądź też stworzy nowy rząd, należy przypuszczać, że program też dotyczyć będzie dużo większej liczby gmin (do 20.000 mieszkańców) niż jeszcze kilka dni temu przewidywał rząd Prawa i Sprawiedliwości…