# Tags
#Sołectwa

„Patriotyczne” nazwy ulic w Lublewie Lęborskim, Lublewku i Starbieninie…

Wiele wskazuje, że już podczas najbliższej LXIII Sesji Rady Gminy Choczewo, jaka odbędzie się w dn. 26.04.br, staraniem Sołtysa Sołectwa Starbienino – Wiesława Bobkowskiego, przegłosowana zostanie uchwała rady Gminy Choczewo w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Lublewo Lęborskie, Lublewko i Starbienino, które przyjmą m.in. nazwę wielu polskich patriotów i nie tylko…

I tak, w Lublewie Lęborskim pojawią się m.in.: Aleja Armii Krajowej, ul. Kpt. Antoniego Rymszy ps. Maks, ul. Ppłk. Łukasz Cieplińskiego ps. Pług, ul. Bohaterskich Kolejarzy, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Polskich Leśników, ul. Rtm. W. Pileckiego czy też ul. Gen. Augusta Fieldorfa ps. Nil. Wśród nowych ulic Lublewka wymienić należy ul. Gen. J. Hallera, ul. Gen. T. Rozwadowskiego, ul. Świętego Marcina z Tours, ul. Żołnierzy Wyklętych, natomiast w Starbieninie będą to m.in.: ul. Powstańców Styczniowych, ul. Powstańców Warszawskich i ul. Zrzeszenia „WiN”.

Na plikach poniżej planowana lokalizacja ul. Gen. Augusta Fieldorfa ps. Nil w Lublewie Lęborskim.

grafika: google maps