# Tags
#Lokalny samorząd

Pamiętajcie o opłacie targowej…

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Choczewo. Została ona wprowadzona uchwałą Rady Gminy nr L/392/2022 z dn 21.06.2022 roku, która określiła też dzienną stawkę w wysokości: 30 zł (za miejsce o powierzchni do 10 m²), 40 zł (10-20 m²) i 50 zł (powyżej 20 m²). Przy sprzedaży bezpośrednio z samochodu dostawczego i ciężarowego, naczepy, przyczepy, platformy lub innego środka transportu, namiotu, stojaków, stołu lub z ręki – pobierana jest opłata w wysokości 35 zł.

Na inkasentów opłaty targowej zostali wyznaczeni sołtysi sołectw i Pan Remigiusz Dempc w Urzędzie Gminy w Choczewie. Przypominamy jednocześnie, że osoby, które taką działalność chcą prowadzić mają obowiązek wnosić taką opłatę samemu a nie czekać na inkasenta. W momencie rozpoczęcia sprzedaży muszą już dysponować potwierdzeniem wniesionej opłaty targowej. Numer konta bankowego dla dokonywania opłaty targowej > K.B.S. O/Choczewo 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 (dochody)

Wysokość opłaty targowej pozyskiwanej na terenie naszej gminy nie jest może zbyt znacząca, ale ma tendencję wzrostową: 2003 rok (235 zł), 2005 (180 zł), 2006 (90 zł), 2007 (25 zł), 2008 (18 zł), 2009 (20 zł), 2013 (80 zł), 2021 (125 zł), 2022 (4001 zł) i w 2023 (1480 zł).