# Tags
#Inwestycje

PAA potwierdza poprawność zakresu weryfikacji analiz bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowej na Pomorzu 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) wydał ogólną opinię dotyczącą analiz bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowej na Pomorzu. To pierwsza w kraju tego typu opinia w obszarze bezpieczeństwa jądrowego. Przedstawiony we wniosku, złożonym przez Polskie Elektrownie Jądrowe zakres planowanej, niezależnej weryfikacji analiz bezpieczeństwa uznano za poprawny. To kolejny krok w kierunku uzyskania wszystkich wymaganych prawem zgód administracyjnych dla pierwszej wielkoskalowej elektrowni jądrowej w kraju.

Wniosek o uzyskanie ogólnej opinii Prezesa PAA w sprawie niezależnej weryfikacji analiz bezpieczeństwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki 26 września 2022 roku. Stanowi on jeden z elementów procesu uzyskiwania zezwolenia na budowę obiektu jądrowego. Zgodnie z art. 36d ustawy – Prawo atomowe inwestor jest zobowiązany do zapewnienia niezależnej weryfikacji przeprowadzonej analizy przed przystąpieniem do budowy elektrowni jądrowej.

Uzyskanie przez Polskie Elektrownie Jądrowe opinii Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki pokazuje, że w realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej idziemy konsekwentnie do przodu. Budowa elektrowni jądrowej to jedna z najbardziej skomplikowanych, złożonych inwestycji infrastrukturalnych na świecie. To proces rozłożony na lata, wymagający wielu kroków – milowych i mniejszych, które wspólnie złożą się na sukces. Pierwszy pozytywnie rozpatrzony tego typu wniosek potwierdza zarazem, że w tych najważniejszych kwestiach, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa, będziemy przestrzegać najbardziej wymagających standardów – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

– W branży jądrowej bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet i nie inaczej jest w przypadku inwestycji, którą realizujemy. Od samego początku do kwestii związanych z bezpieczeństwem podchodzimy bardzo sumiennie. Ustalenie przez Państwową Agencję Atomistyki, że zakres i szczegółowość planowanej, niezależnej weryfikacji analiz bezpieczeństwa są poprawne potwierdza wysoką jakość wykonanej przez nas pracy i pozwala nam przejść do kolejnych zadań, tak by elektrownia jądrowa na Pomorzu była obiektem w pełni bezpiecznym – powiedział Łukasz Młynarkiewicz, p.o. Prezesa Zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

Źródło informacji i grafika: Dział Komunikacji Zewnętrznej PEJ