# Tags
#Inne

OSP Choczewo, OSP Sasino i… OSP Słajszewo w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy (KSRG) jest integralną częścią całości organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Jego celem jest ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Organizatorem i organem kierowniczym na terenie kraju jest Komendant Główny PSP zaś w powiecie wejherowskim – Komendant Powiatowy PSP. System obejmuje niezbędne środki techniczne, zasoby ludzkie, ich organizację, kierowanie, szkolenie i finansowanie. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:

  • walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
  • ratownictwo techniczne,
  • ratownictwo chemiczne,
  • ratownictwo ekologiczne,
  • ratownictwo medyczne,
  • współpracę z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Na terenie Powiatu Wejherowskiego do KSRG należy 20 Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in. OSP Choczewo, OSP Sasino i od 01.05.br – OSP Słajszewo. Poza KSRG funkcjonują 22 jednostki OSP, w tym m.in. OSP Kopalino. W ramach KSRG, na terenie całego kraju działają w chwili obecnej 4922 jednostki OSP i 23 jednostki WSP (Wojskowe Straże Pożarne). Z dn. 01.05.br do KSRG z terenu województwa pomorskiego włączone zostały kolejne dwie jednostki: OSP Lipinka z gm. Nowy Staw (pow. malborski) i wspomniana już wyżej OSP Słajszewo z gm. Choczewo (pow. wejherowski)

Włączenie kolejnej OSP z powiatu wejherowskiego do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego to przede wszystkim uznanie odpowiedzialności, sprawności i zaangażowania strażaków ze Słajszewa. Profesjonalizm ochotników jest niezaprzeczalny. Dlatego, jako radny Wejherowa czuję dumę z tego, że w naszym powiecie działają takie ochotnicze straże pożarne. Daje to mieszkańcom większe poczucie bezpieczeństwa. Wiemy, że na naszych strażaków zawsze możemy liczyć, wiemy, że przyjadą, co czują swoją misję niesienia pomocy. I za to im ogromnie dziękuję i życzę przede wszystkim dużo zdrowia i jak najmniej akcji, w których muszą narażać swoje życiepowiedział Tomir Ponka, radny Wejherowa.

Źródło informacji: KG PSP, dziendobrypomorze.pl; zdjęcia: OSP Słajszewo (FB)