# Tags
#Inwestycje

Opublikowano uchwałę Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego…

Kilka dni temu w Monitorze Polskim pojawiła się Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim”. Uchwała ma ona na celu ustalenie wieloletniego programu inwestycji infrastrukturalnych na Pomorzu, które są niezbędne w kontekście rozwoju morskich elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim oraz elektrowni jądrowej na terenie gminy Choczewo.

Łączny limit wydatków z budżetu państwa na wykonanie Programu w latach 2023–2029 wynosi 4.761.777.307 zł. Ich wykonawcą są: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni (907.042.389 zł), Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (1.025.734.819 zł) oraz spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (2.829.000.000 zł). Program będzie nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w zakresie, w jakim wykonawcą Programu jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, natomiast w zakresie, w jakim wykonawcą Programu jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz spółka PKP Polskie Linie Kolejowe – minister właściwy do spraw transportu.

Jak wynika z zapisu uchwały, łączny limit wydatków z budżetu państwa na wykonanie Programu w latach 2023–2029 wynosi 4.761.777.307 zł, w tym:

1) w 2023 r. – 7 284 828 zł;

2) w 2024 r. – 33 325 900 zł;

3) w 2025 r. – 103 215 563 zł;

4) w 2026 r. – 965 272 893 zł;

5) w 2027 r. – 1 804 719 686 zł;

6) w 2028 r. – 1 549 334 712 zł;

7) w 2029 r. – 298 623 725 zł.

Poza elektrownią jądrową w województwie pomorskim są również realizowane inwestycje w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, związanej z rozwojem morskich farm wiatrowych.

… „W toku budowy oraz eksploatacji elektrowni jądrowej jest planowany transport morski materiałów oraz elementów jej wyposażenia z wykorzystaniem istniejących portów w Gdańsku i Gdyni. Porty w Gdańsku i Gdyni będą pełnić funkcje portów pośrednich – po przeładunku na mniejsze jednostki pływające, materiały i elementy wyposażenia trafią do nowo wybudowanej konstrukcji morskiej w pobliżu elektrowni jądrowej. Po zakończeniu budowy elektrowni jądrowej będzie możliwe wykorzystanie wyżej opisanej infrastruktury do  przybijania, cumowania i postoju niewielkich jednostek pływających, w tym związanych z obsługą budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych czy turystyką…” – możemy przeczytać w Uchwale.

Pełna treść uchwały znajduje się pod linkiem > https://monitorpolski.gov.pl/M2023000069701.pdf

Źródło informacji: gospodarkamorska.pl