# Tags
#Lokalny samorząd

Okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Choczewo…

Jak dowiaduje się nasza redakcja, Urząd Gminy w Choczewie ma obowiązek przeprowadzić do końca lipca br przeglądy okresowe wszystkich placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Ich celem jest wykrycie wszelkich usterek będących wynikiem zużycia, wandalizmu i działania warunków atmosferycznych. Takie zagrożenie mogą stwarzać np. połamane części, wystające gwoździe itp. Przedmiotem kontroli jest ocena poziomu i czystości nawierzchni, ostre krawędzie, brak elementów konstrukcyjnych, nadmierne zużycie, kompletność i zwartość konstrukcji.

Końcowym efektem tych przeglądów jest dokonanie oceny końcowej pod kątem zużycia i dalszej przydatności danego „obiektu”, jak również określenie wszelkich niezbędnych prac naprawczych (remontowych) do wykonania lub… ostateczne zamknięcie (usunięcie) takiego placu zabaw. Przeglądy w gm. Choczewo, o których mowa powyżej mają być wykonane w obecności poszczególnych sołtysów.