# Tags
#Stowarzyszenia

„Małe jest piękne” – ciekawy wykład o oczkach wodnych Polski północnej [zdjęcia]

W sali konferencyjnej Centrum Informacji Turystycznej UG w Choczewie odbył się niezwykle interesujący wykład dr Włodzimierza Golusa z Zakładu Limnologii Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Niewielkie obiekty wodne Polski północnej”, którego organizatorem było Stowarzyszenie „Carpe Diem Semper”. Wykład młodego gdańskiego naukowca poświęcony był ogromnej roli małych zbiorników wodnych, tzw. „oczek wodnych” w krajobrazie Polski Północnej.

Co ciekawe, liczba polodowcowych oczek w Polsce nie jest do końca znana. Ich liczbę szacuje się na od 80 do nawet kilkuset tysięcy. Stosunkowo obficie występują one na Pomorzu Gdańskim, gdzie gęstość oczek wodnych może dochodzić nawet do 80 zbiorników na km2. Oczka polodowcowe są przeważnie bezodpływowe, ale nie jest to regułą i są takie, które są włączone do sieci rzecznej stale lub okresowo. W Polsce przyjmuje się że oczko wodne, to zbiornik o powierzchni poniżej 1 ha.

Oczka wodne stanowią charakterystyczny element krajobrazu pojeziernego, przede wszystkim związane są z wysoczyznami. Oczka to nie tylko zbiorniki bezodpływowe, ale część z nich włączona jest w ciągu roku (na dłużej lub krócej) do sieci rzecznej. Mogą one drenować lub alimentować wody podziemne, przez co kształtują również strumień wymiany powierzchniowej wody. W ich bilansie wodnym funkcja retencyjna oczek ma niewielkie znaczenie.

Wykładu dr Włodzimierza Golusa wysłuchali uczniowie z ZSP w Choczewie i Ciekocinie wraz z opiekunami a także „studenci” Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Było bardzo naukowo, ale i bardzo ciekawie…