# Tags
#Lokalny samorząd

LXIII Sesja Rady Gminy Choczewo [video, zdjęcia]

W sali konferencyjnej Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Gminy w Choczewie odbyła się LXIII Sesja Rady Gminy Choczewo. By ograniczyć powstawianie nowych farm fotowoltaicznych w naszej gminie, już na samym początku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Marzena Kierznikiewicz wniosła o włączenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciekocina-Jackowa-Kurowa i Choczewka-Jackowa-Kierzkowa, co jednogłośnie też zostało przegłosowano.

Najwięcej emocji wywołał pkt.11 porządku obrad tj. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. Przebieg debaty na ten temat można obejrzeć w poniższym skrócie (od 1:43:38)…

Problem związany z nadawaniem nazw ulic w Sołectwie Starbienino trwa już od ponad 1,5 roku. Najpierw chodziło o zbyt długie nazwy (stopień, imię i nazwisko, pseudonim), później okazywało się, że ulice którym miały być nadawane nazwy ulic były rowami melioracyjnymi, a na koniec, gdy powstał już projekt stosownej uchwały wynikło duże zamieszanie wśród mieszkańców, którzy złożyli w Radzie Gminy pisemny protest. Mając na uwadze duże koszty związane ze zmianą nazw ulic, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Marzena Kierznikiewicz zasugerowała, by w przyszłości kosztami zmiany nazw ulic obciążać poszczególne sołectwa, dając za przykład Sołectwo Starbienino.

Zmiana nazw ulic w całej gminie miałaby dzisiaj kosztować około 3 mln zł(!).

Pomimo sprawnego przebiegu sesji najwięcej czasu zajęły: informacja Wójta o działalności międzysesyjnej wraz z dyskusją, interpelacje i zapytania oraz dyskusje i wolne wnioski. Dzisiejsza sesja wraz z przerwą w dostawie prądu trwała 3 godz. 45 min.

Obradom przysłuchiwała się młodzież z klas VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie.

Przebieg całej sesji > https://www.youtube.com/watch?v=OhWAFa4XanI