# Tags
#Lokalny samorząd

LXIII sesja Rady Gminy Choczewo z istotną zmianą…

Mając na uwadze pisemne protesty licznych mieszkańców Sołectwa Starbienino, jakie wpłynęły do Rady Gminy, z porządku obrad LXIII Sesji Rady Gminy Choczewo, jaka ma się odbyć w dn. 26.04.br został „zdjęty” projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lublewo Lęborskie, Lublewko, Starbienino – obręb ewidencyjny Lublewo w gminie Choczewo. Z posiadanych informacji wynika, że projekt, o którym mowa powyżej ma być poddany dalszym konsultacjom społecznym…

LXIII sesja Rady Gminy Choczewo z istotną zmianą…

Weekend z „Latarnikiem” Choczewo