# Tags
#Mieszkańcy #Oświata #Stowarzyszenia

Lista beneficjentów II edycji Programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”

Zatwierdzona została ostateczna lista projektów, które zostaną sfinansowane w ramach II edycji Programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”. Do dn. 03.05.br zgłoszono aż 111 pomysłów (niemal dwukrotnie więcej niż w 2022 r.), które zostały przekazane do Zespołu ds. projektów prospołecznych (grupy mieszkańców odpowiedzialnej za rekomendowanie projektów do dofinansowania). W maju odbyło się sześć spotkań warsztatowych, podczas których wspólnie z Zespołem Prospołecznym wypracowano listę projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Z puli 111 zgłoszonych pomysłów, 68 inicjatyw otrzymało finansowanie na realizację. Wśród wybranych projektów znalazło się również 8 grantów młodzieżowych. Dla porównania w 2022 r. dofinansowanie uzyskały 44 projekty. Łączna kwota dofinansowania w 2023 roku wyniesie 1.087.000 zł.

Poniżej, lista organizacji, którym przyznane zostało dofinansowanie w ramach II edycji Programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”:

 • Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Choczewie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choczewie
 • Urząd Gminy Choczewo
 • Stowarzyszenie Carpe Diem Semper w Choczewie
 • Stowarzyszenie Miłośników Piłki Siatkowej „SET” w Choczewie
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”
 • Ochotnicza Straż Pożarna Sasino
 • Ochotnicza Straż Pożarna Słajszewo
 • Ochotnicza Straż Pożarna Choczewo
 • Ochotnicza Straż Pożarna Kopalino
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choczewie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciekocinie
 • Latarnik Choczewo
 • Stowarzyszenie im. Kpt. Antoniego Rymszy ps. Maks
 • Koło Gospodyń Wiejskich Borkowo Lęborskie
 • Koło Gospodyń Wiejskich Jackowo
 • Koło Gospodyń Wiejskich Choczewko
 • Koło Gospodyń Wiejskich Zwartowo
 • Koło Gospodyń Wiejskich Żelazno
 • Koło Gospodyń Wiejskich Kierzkowo
 • Koło Gospodyń Wiejskich Choczewo
 • Koło Gospodyń Wiejskich Kopalino
 • Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych w Choczewie
 • Stowarzyszenie „Razem”
 • Fundacja „Pod Strzechą”
 • Stajnia Choczewo

Źródło informacji: Zespół programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”

Lista beneficjentów II edycji Programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”

Pożar traw w Kierzkowie [zdjęcia]