# Tags
#Inwestycje

Konsultacje społeczne w sprawie farmy fotowoltaicznej w Lublewie [zdjęcie]

W Sali CIT Urzędu Gminy w Choczewie odbyły się konsultacje społeczne przedstawicieli Spółki „MQ ENERGY” w sprawie projektu budowy farmy fotowoltaicznej w Lublewie, w których wzięli m.in. udział: Z-ca Wójta – Arkadiusz Ceynowa, Przewodniczący Rady Gminy Choczewo – Krzysztof Łasiński, Radny Gminy Choczewo – Michał Zielaskiewicz oraz mieszkańcy Lublewa i Lublewka. Przedstawiciele istniejącej od 2012 roku Spółki „MQ ENERGY” przedstawili założenia projektu budowy farmy fotowoltaicznej w Lublewku z uwagi na uchwalone studium, gdzie przywidziano możliwość lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW, bliskość infrastruktury, usytuowanie geograficzne i planowaną budowę hubu zielonego wodoru w okolicach Gdańska. Co ciekawe, Prezes firmy – Martin Mokwa zauważył, że pokrycie tylko 1% powierzchni Polski instalacjami fotowoltaicznymi, pozwoliłoby na wyprodukowanie energii dla całego naszego kraju

Planowana farma fotowoltaiczna ma zostać zlokalizowana na terenie 10 działek objętych umową dzierżawy o powierzchni ok. 140 ha, położonych na płn. od miejscowości Lublewko i Lublewo Lęborskie. W przypadku zrealizowania inwestycji Gmina Choczewo będzie mogła liczyć na wpływy z tytułu podatków sięgające ok. 3 mln zł rocznie przez ok. 30 lat trwania inwestycji. Moc przyszłej elektrowni fotowoltaicznej to 140 MW. Dla porównania elektrownia fotowoltaiczna w pobliskim Zwartowie o mocy docelowej blisko 300 MW ma dać naszej gminie blisko 7 mln zł wpływów „podatkowych”.

Podczas spotkania w UG mieszkańcy poruszyli znów problem degradacji środowiska, wynikający przede wszystkim z dużej ilości różnego rodzaju inwestycji w naszej gminie. Inwestorzy mówili też o ewentualnych rekompensatach wynikających z niedogodności związanych z budową farmy w najbliższym otoczeniu ich miejscowości (m.in. budowa wiejskiej świetlicy, montaż paneli fotowoltaicznych na budynku użyteczności publicznej). Pojawiły się też inne propozycje… Rozmowy mają być kontynuowane na zebraniu sołeckim w Lublewie Lęborskim na początku kwietnia br.