# Tags
#Inwestycje

Konsultacje społeczne w sprawie „białych plam” NGA w Gminie Choczewo

Gmina Choczewo serdecznie zaprasza wszystkich użytkowników zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych dotyczących „białych plam” NGA w terenie naszej gminy. Konsultacje rozpoczynają się w dn. 12.04.br i trwają do 12.05.br. Ich celem jest określenie obszarów, na których możliwe będzie udzielenie pomocy, której mowa a art. 52 ust. 3 lit. b) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, na rozwój sieci telekomunikacyjnej w niezawodny sposób zdolnej do dostarczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu szerokopasmowego o przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych)

Lista adresów białych plam – Gmina Choczewo

Informacje dotyczące założeń budowy sieci światłowodowej w gminie Choczewo

Instrukcja wypełnienia furmularza