# Tags
#Lokalny samorząd

Konkursy „Razem dla Seniorów” i „Pomorskie dla Seniorów”. Trwa zgłaszanie kandydatów… 

Gminna Rada Seniorów serdecznie zaprasza do zgłaszania potencjalnych kandydatów do konkursów „Razem dla Seniorów” organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP oraz „Pomorskie dla Seniorów” organizowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego.  Kandydatury należy zgłaszać w terminach do 10 maja 2023 („Razem dla Seniorów”) oraz do 28 kwietnia 2023 („Pomorskie dla Seniorów”) w Biurze Rady Gminy Choczewo (pokój 3 CIT) lub mailowo na rada@choczewo.com.pl wpisując w tytule maila nazwę konkursu. Poniżej formularz zgłoszeniowy oraz więcej szczegółów:

„Pomorskie dla Seniorów” (VI edycja)

Celem konkursu jest wyróżnienie seniora, pracodawcy, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  1. Zwyczajny – Niezwyczajny Senior / Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka,
  2. Pracodawca przyjazny Seniorom,
  3. Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów

Kto może uczestniczyć?

W Konkursie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, pracodawcy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu.

  1. W kategorii Zwyczajny–Niezwyczajny Senior/Zwyczajna–Niezwyczajna Seniorka: Osoby w wieku 60 lat i więcej, z terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej.
  2. W kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom: Pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia.

3. W kategorii Przyjaciel/Przyjaciółka Seniorów: organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową.

„Razem dla Seniorów” (II edycja)

Celem konkursu jest promowanie prospołecznej aktywności;uhonorowanie i promowanie szlachetnych, pożytecznych inicjatyw realizowanych na rzecz osób starszych;zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych;tworzenie warunków dla zaistnienia oddolnych inicjatyw społecznych na rzecz seniorów;aktywizacja środowiska senioralnego i promocja wolontariatu senioralnego;dostrzeżenie i nagłośnienie inicjatyw społecznych powstałych w okresie pandemii COVID-19;zachęcanie osób prywatnych, organizacji, instytucji i przedsiębiorców do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez podejmowanie aktywności na rzecz seniorów;kształtowanie postaw prospołecznych, szczególnie wśród młodzieży, uwrażliwienie zarówno na potrzeby osób starszych, jak i na potencjał tej grupy demograficznej.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  1. Młodzi Seniorom
  2. Seniorzy Seniorom
  3. Dla Seniorów – wszelkie działania o charakterze cyklicznym bądź jednorazowym podejmowane na rzecz seniorów.

Kto może uczestniczyć?

Uczestnikami Konkursu mogą być organizacje, instytucje, osoby prawne lub osoby fizyczne.

Formularz zgłoszeniowy .docx

Formularz zgłoszeniowy .pdf