# Tags
#Sołectwa

Konkurs… „Piękna Wieś Pomorska 2023”

W bieżącym roku odbędzie się jubileuszowa XXX Edycja… Konkursu „Piękna Wieś Pomorska”. Organizatorem Konkursu jest Województwo Pomorskie, zaś partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi – urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach… „Wieś” i „Zagroda”, w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Kategoria „Wieś”

W Konkursie mogą brać udział wsie, w których nie mieści się siedziba gminy. Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie do miejscowego urzędu gminy, w terminie do 2 czerwca 2023 r. – karty zgłoszenia podpisanej przez sołtysa wsi w kategorii „Wieś” wraz z pisemnym opisem wsi (opis powinien odnosić się do kryteriów oceny wyszczególnionych w załączniku nr 3 regulaminu konkursu). Zwycięska miejscowość otrzyma 30.000 zł, za zajęcie II miejsca 20.000 zł a za najniższy stopień podium – 10.000 zł. Komisja może również przyznać trzy wyróżnienia po 3.000 zł każde. 

Kategoria „Zagroda”

W Konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną. Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 5 edycjach Konkursu oraz zagród, które nie spełniają wskazanej powyżej definicji zagrody rolniczej. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie do miejscowego urzędu gminy, w terminie do 2 czerwca 2023 r. – karty zgłoszenia podpisanej przez właściciela lub właścicieli zagrodyw kategorii „Zagroda” wraz z pisemnym opisem zagrody (opis powinien odnosić się do kryteriów oceny wyszczególnionych w załączniku nr 4 regulaminu konkursu). Najlepsza zagroda w województwie otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł, za zajęcie II miejsca – 4.000 zł a III – 3.000 zł. Komisja może też przyznać trzy wyróżnienia po 1.000 zł każde.

Przyznane nagrody finansowe – w kategorii „Wieś” i „Zagroda” sfinansowane ze środków własnych Województwa Pomorskiego. Oceny, w oparciu o regulamin konkursu, dokonają komisje:

  • gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy, które zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów I miejsc Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”,
  • powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów I miejsc Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”,
  • wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród.

Z regulaminem konkursu, kryteriami ocen i załącznikami można zapoznać się poniżej:

Regulamin Piękna Wieś Pomorska 2023

Kryteria oceny kategoria Wieś

Kryteria oceny kategoria Zagroda

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia Wieś 2023

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszenia Zagroda 2023

Źródło: pomorskie.eu