# Tags
#Inwestycje

Kolejne spotkanie Grupy Roboczej z… dużą kontrowersją kolejową  [zdjęcia]

W Urzędzie Gminy w Choczewie odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej z udziałem przedstawicieli „Polskich Elektrowni Jądrowych” Sp. z o.o., GDDKiA O/Gdańsk, „Transprojektu” Gdańsk i PKP PLK S.A. będące kontynuacją poprzednich konsultacji ze stycznia i początków kwietnia br. Podczas dzisiejszego spotkania omówiono następujące tematy:

– aktualny status inwestycji (PEJ),

– proces transgraniczny w ramach procedury wydawania tzw. decyzji środowiskowej (etap wyjaśnień został już zakończony w przypadku Czech, Finlandii, Estonii, Holandii, Łotwy, Węgier i Niemiec),

– o konsultacje zbliżone do niemieckich poprosiły też Austria i Dania,

– PEJ podpisały umowę na prace przedprojektowe z „Westinghouse Electric Company”,

– trwają rozmowy o współpracy PEJ w Westinghouse Electric Company i firmą Bechtel,

– baza noclegowa – trwa proces zbierania danych,

– infrastruktura towarzysząca (projekt ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków na potrzeby EJ),

——————————————————————————————————————–

– orientacja zadań związanych z budową drogi od S6 (węzeł Łęczyce) do Elektrowni Jądrowej (zadanie 1: odcinek Lubiatowo do DW 213 o długości 11 km oraz zadanie 2: od odcinka DW 213 do S6 o długości 17 km),

– przekrój drogi klasy GP (drogi głównej ruchu przyśpieszonego),

– stopień zaawansowania robót w branży geologicznej, geodezyjnej, środowiskowej,  drogowej i towarzyszącej,

– pomiary ruchu drogowej w okresie 17.04-19.05.br,

– plany prac projektowych w kwietniu br, m.in. 5 skrzyżowań na odcinku od Lubiatowa do Zwartowa i 8 od Lubiatowa do S6,

– konsultacje społeczne z mieszkańcami na przełomie V i VI br,

——————————————————————————————————————–

– podpisanie umowy z Wykonawcą na podpisanie dokumentacji projektowej dla dwóch wariantów inwestycji kolejowej (10.03.br),

– spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów celem zaprezentowania przyjętych rozwiązań projektowych,

– harmonogram realizacji inwestycji (III kw. 2023r. – wybór wariantu do dalszej realizacji),

– wnioski ze spotkania Radnych Gminy Choczewo zgłoszone na spotkaniu z dn. 01.02.br (zwiększenie odległości linii kolejowej od zabudowań w miejscowości Lublewko, preferowana trasa linii kolejowej na płn. od Lublewka po śladzie nieczynnej LK 230; propozycja radnych zakresie zlokalizowania linii kolejowej na płn. od Choczewa wraz z lokalizacją peronu po stronie zachodniej; brak zgody na budowę trasu linii kolejowej na odcinku Elektrownia – Steknica)

– stanowisko PKP PLK SA do zgłoszonych propozycji Radnych Gminy Choczewo na spotkaniu w dn. 01.02.br (rozważana możliwość zmiany trasy linii kolejowej dla wariantu preferowanego na odcinku od Kostkowa do Choczewa z wykorzystaniem rozwiązania po śladzie nieczynnej linii kolejowej nr 230; lokalizacja linii kolejowej na płn. od Choczewa wraz z lokalizacją peronu po stronie zach. jest nieakceptowana z uwagi na zwiększenie odległości drogi dojścia pracowników do peronu z bazy noclegowej, wydłużenie procesu projektowego o ok. 1,5 roku z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowej inwentaryzacji przyrodniczej, zwiększony obszar nabycia nieruchomości na cele inwestycji; wariant obejmujący trasę linii kolejowej na odcinku Elektrownia – Steknica jest preferowany przez PLK SA ponieważ umożliwia eksploatacje pasażerską linii kolejowej również po wybudowaniu elektrowni jądrowej)

– przebieg wariantów linii kolejowej przez miejscowość Choczewo (wariant północy „czerwony” o dług. 4,7 km i południowy niebieski o dług. 7,7 km)

– Stacja Choczewo – propozycja lokalizacji peronu, przebieg linii kolejowej przez drogę łączącą Choczewo z Kopalinem.

Ostatnie dwa projekty wywołały duże kontrowersje wśród radnych Rady Gminy, którzy zwrócili uwagę na zbyt małą odległość torów kolejowych od budynków mieszkalnych oraz na niekorzystne położenie przejazdu kolejowego na drodze łączącej Choczewo z Kopalinem. Radni wraz z przedstawicielami PKP PLK SA udali się następnie na lustrację przyszłego odcinka kolejowego do centrum Choczewo, w wyniku którego stwierdzili też, że nie akceptują zupełnie takiego rozwiązania i, że zaproponowane przez PKP PLK S.A, rozwiązanie wymaga natychmiastowej zmiany. Nowe rozwiązanie ma zostać przedstawione na najbliższym spotkaniu grupy roboczej.