# Tags
#Inwestycje

Jak wyglądają konsultacje społeczne PSE? [wideo]

Budowa nowych linii elektroenergetycznych to długotrwały proces wymagający licznych przygotowań, analiz i uzgodnień. Realizując inwestycje PSE starają się między innymi w możliwie jak największym stopniu uwzględniać potrzeby społeczności lokalnych. Dlatego jednym z elementów procesu projektowego są konsultacje, w których mieszkańcy i właściciele nieruchomości mogą zapoznać się z planami inwestora i zgłosić do nich uwagi.

Mieszkańcy terenów objętych przedsięwzięciem już na wczesnym etapie są informowani o możliwości udziału w procesie konsultacyjno-informacyjnym. Do właścicieli nieruchomości, na których może zostać zlokalizowana infrastruktura PSE wysyłane są zaproszenia zachęcające do wzięcia udziału w spotkaniach. Informacje o konsultacjach zamieszczane są także w lokalnych mediach, na stronach internetowych gmin oraz na plakatach wieszanych na sołeckich tablicach ogłoszeń.

Podczas przeprowadzania konsultacji społecznych PSE dbają o dwa elementy. Po pierwsze – inwestor stara się dotrzeć do właścicieli gruntów na trasie linii oraz mieszkańców przyległych terenów z informacjami o inwestycji oraz o możliwości podjęcia dialogu z inwestorem. Po drugie – zapoznaje się ze zgłoszonymi uwagami, oczekiwaniami i postulatami, a następnie – na tyle, na ile jest to możliwe – uwzględnia je w projekcie. Przy wszystkich inwestycjach – szczególnie inwestycjach sieciowych – konsultacje są niezbędne. To jest element, który sprawia, że mieszkańcy i gmina mają świadomość, mają wiedzę co na ich terenie się buduje. Przeprowadzone konsultacje stwarzają poczucie bezpieczeństwa, że ktoś jest potraktowany podmiotowo, a nie przedmiotowo”.

Znaczenie dialogu podkreśla w materiale wideo jeden z właścicieli gruntów: „Takie konsultacje są potrzebne, powiem więcej – są niezbędne – po to, abyśmy my, jako mieszkańcy, przyszli mieszkańcy czy inwestorzy, mogli wyrazić swoje zdanie, swoje opinie, swoje obawy – a mamy tych uwag dosyć sporo…

Źródło informacji: PSE