# Tags
#Sołectwa

Jak utworzyć dobry fundusz sołecki? Szkolenie dla sołtysów z udziałem prezesa NIK

Podczas specjalnych szkoleń, pracownicy Najwyższej Izby Kontroli przekażą sołtysom i skarbnikom gmin, w jaki sposób dobrze przygotować się do utworzenia funduszu sołeckiego. Środki te, tak jak wszystkie środki publiczne podlegają kontroli i muszą być wydawane zgodnie z przepisami. Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców. Niedawno Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę funkcjonowania funduszy sołeckich w niektórych gminach województwa pomorskiego.

– I właśnie wynikom tej kontroli poświęcone będzie spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które organizujemydla przedstawicieli gmin– informuje Krzysztof Pałkowski, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWP.

Spotkanie będzie prowadzone przez pracowników NIK, a otworzy je prezes NIK Marian Banaś. Uczestnikom spotkania zaprezentowane zostaną wnioski i rekomendacje NIK wynikające z kontroli.

–  Porozmawiamy także o perspektywach funduszu sołeckiego, o szansach i zagrożeniach. Kontrolerzy NIK przedstawią również katalog dobrych praktyk – wylicza.

Pierwsze szkolenie odbędzie się 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 odbędzie się w Gdańsku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Sali Niebo Polskie. To spotkanie dedykowane jest dla przedstawicieli gmin z powiatów: gdańskiego,kartuskiego, wejherowskiego, puckiego, lęborskiego, słupskiego, kościerskiego i nowodworskiego. Spotkanie jest bezpłatne, ale wymagana jest wcześniejszarezerwacja. Zgłoszenia można nadsyłać drogą elektroniczną na adres: m.polak@pomorskie.eu.

Źródło: pomorskie.eu, grafika: expresskaszubski.pl