# Tags
#Oświata

Inauguracja nowego roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie [zdjęcia]

W Gminie Choczewo zainaugurowano nowy rok szkolny 2023/2024. Uroczystość w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie, którą poprowadziła Pani Dyrektor – Róża Majchrzak, rozpoczęło przywitanie gości, m.in. Zastępcy Wójta – Arkadiusza Ceynowa, rodziców, kadry nauczycielskiej i samych uczniów, głównie tych najmłodszych – przedszkolaków.

Podczas inauguracyjnego przemówienia Pani Dyrektor podziękowała wszystkich osobom zaangażowanym w remont budynku szkolnego, jaki został przeprowadzonych podczas minionych wakacji, w szczególności zaś… władzom Gminy Choczewo, radnym, Radzie Rodziców, Krystianowi Węska, Tymonowi Miszke oraz Wiktorii i Mateuszowi Stanuch. W dalszej kolejności Róża Majchrzak przedstawiła nowych nauczycieli, jak również zaprezentowała wychowawców poszczególnych klas i przydział sal lekcyjnych na nowy rok szkolny. Z kolei ks. proboszcz – Jacek Karwasz, który w ZS-P w Ciekocinie będzie uczył religii, poświęcił pierwszoklasistom plecaki i tornistry. Na zakończenie uroczystości głos zabrał jeszcze Zastępca Wójta – Arkadiusza Ceynowa, po czym uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.

Warto nadmienić, że po przeprowadzonym remoncie, w tym roku szkolnym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciekocinie będzie już pracował w systemie jednozmianowym, w godz. 07:00 – 16:00. Od 1 września br, do szkoły w Ciekocinie będzie uczęszczać 95 dzieci, w tym 18 przedszkolaków, z kolei kadrę nauczycielską tworzy 19 nauczycieli i Pani Dyrektor – Róża Majchrzak. W szkole będą też realizowane różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, w tym m.in. zajęcia karate oraz liczne koła zainteresowań: matematyczne, plastyczne, muzyczne, artystyczne, sportowe, artystyczne, taneczne, techniczne i „greenwind”. Niektóre z nich będą finansowane z projektu „Choczewo. Gmina napędzana wiatrem”.