# Tags
#Mieszkańcy

Ignacy Goyke nowym Wiceprzewodniczącym Gminnej Rady Seniorów…

W Sali konferencyjnej CIT Urzędu Gminy w Choczewie odbyło się kolejne posiedzenie Gminnej Rady Seniorów (GRS), w którym wzięli udział m.in.: Z-ca Wójta – Arkadiusz Ceynowa, Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia (GOZ) w Choczewie – Elżbieta Wojciechowska, Szef Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Piotr Zarzeczny oraz dwie pielęgniarki środowiskowe: Iwona Tarnawska i Irena Figuła

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o współpracy GOZ z pielęgniarkami środowiskowymi z Grupowej Praktyki Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych „Dom”, jaka miałaby się odbywać z korzyścią dla mieszkańców naszej gminy. Omówiono też sprawy związane z kontynuacją bezpłatnych przejazdów dla seniorów „70+”, do czego na terenie Gminy Choczewo upoważnia Gminna Karta Seniora. Na koniec dokonano też wyboru nowego Wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Seniorów, którym w miejsce Zbigniewa Sarzyńskiego został członek GRS – Ignacy Goyke.