# Tags
#Mieszkańcy #Zdrowie

Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie zmienia swoje oblicze [zdjęcia]

Dzięki dofinansowaniu z Gminy Choczewo, miejscowy ośrodek zdrowia dokonał renowacji fasady budynku, która w związku z upływem czasu i przeprowadzanym jednocześnie remontem w trzeciej części budynku wymagała odnowienia. Uszczelniono wszystkie parapety, naprawiono pęknięcia na elewacji i na nowo pomalowano. Położono też mozaikę przy fundamencie oraz wymalowano nowy napis na budynku ośrodka zdrowia. Całkowity koszt przeprowadzonej inwestycji to 85.137,65 zł, w tym: 67.000,00 zł dofinansowania z Urzędu Gminy w Choczewie.

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wybranych standardów dostępności POZ w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Choczewie”, w ramach projektu „Dostępność Plus dla zdrowia”, w zaleceniach po przeprowadzonym audycie architektonicznym zalecono m.in. remont rejestracji, poprzez dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami, jednakże ta część remontu nie mogła być akurat sfinansowana w ramach projektu.

Zdemontowano okna, wyburzono ściany, a przede wszystkim zamontowano lady z obniżoną wysokością z odpowiednim oświetleniem, stworzono też dwa stanowiska pracy w rejestracji. Wymieniono biurko i szafy kartoteczne. Koszt przedmiotowego remontu to 45.000,00 zł, w tym: 13.000,00 zł dofinansowanie z Gminy Choczewo i 19.500,00 zł dofinansowania z „Polskich Elektrowni Jądrowych”.