# Tags
#Stowarzyszenia

Gmina Choczewo z „Turystycznym Oskarem roku 2022” [zdjęcia]

W Hotelu „Wodnik” w Łebie odbyło się dzisiaj Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Organizacja TurystycznaŁeba – Błękitna Kraina”, połączone ze „Sprawozdaniem z prac Zarządu za lata 2018-2023”, wyborem nowych władz Stowarzyszenia oraz wręczeniem nagród i wyróżnień – „Turystycznych Oskarów roku 2022”. Uchwałą nr 6 Walnego Zebrania LOT „Łeba – Błękitna Kraina” powołano nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Ewa Horanin – Prezes, Zbigniew Kosecki – V-ce Prezes, Marta Jarosińska – Sekretarz, Julia Tomicka – Skarbnik, Krystyna Puszcz – Członek Zarządu, Celina Grabowska – Członek Zarządu i Tomasz Falkiewicz – Członek Zarządu.

„Turystyczne Oskary roku 2022” otrzymali:

Starostwo Powiatowe w Lęborku, nagrodę odebrała – Starosta Alicja Zajączkowska,

Gmina Choczewo, nagrodę odebrał Wójt Gminy Choczewo – Wiesław Gębka,

Gmina Miejska Łeba, nagrodę odebrał Z-ca Burmistrza Miasta Łeby – Krzysztof Król,

Słowiński Park Narodowy (nagroda zostanie przekazana w późniejszym terminie)

Gminę Choczewo reprezentowali Wójt – Wiesław Gębka i Dyrektor GOKiB – Beata Żuk.