# Tags
#Mieszkańcy

Gmina Choczewo… ludność wczoraj i dziś 

Wg stanu na dn. 20.03.2023 rok Gminę Choczewo zamieszkują ogółem 5293 osoby (2601 kobiet i 2692 mężczyzn). Od dłuższego już jednak czasu ludność naszej gminy notuje trend zniżkowy, co oznacza, że z roku na rok ubywa nam mieszkańców. W porównaniu w rekordowym rokiem 2003, kiedy to w gminie mieszkały 5904 osoby do chwili obecnej ubyło 611 osób, co stanowi 10,4 %. Na terenie naszej gminy zameldowanych jest 38 osób, które do końca 2023 roku skończy 90 lat i 10 osób, które skończy 95 lat. W dn. 10 października br jedna z naszych mieszkanek skończy równe 100 lat

Na terenie gminy znajdują się 32 miejscowości. Najwiecej osób zamieszkuje Choczewo – 1256, następnie Sasino – 448, Zwartowo – 305, Łętowo – 243, Jackowo – 231, Osieki Lęborskie – 210, Kopalino – 205, Żelazno i Kurowo – po 191, Kierzkowo – 186, Lublewo Lęborskie – 179. Lubiatowo – 172, Lublewko – 160, Borkowo Lęborskie i Choczewko – po 156, Słajszewo – 149, Ciekocinko – 142, Zwartówko – 137, Ciekocino – 134, Słajkowo – 82, Biebrowo – 59, Zwarcienko – 52, Gościęcino – 51, Starbienino – 50, Przebendowo – 44, Gardkowice – 36, Karczemka Kierzkowska – 31, Łętówko – 17, Borkówko – 9, Karczemka Gardkowska – 6 , Słajszewko – 4, Przebendówko – 1