# Tags
#Lokalny samorząd #Mieszkańcy

Do dn. 06.10.br można zgłaszać propozycje zmian lub potrzeby uruchomienia nowych połączeń autobusowych w Gminie Choczewo… 

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się wczoraj posiedzenie „Zgromadzenia Wejherowskiego Związku Powiatowo – Gminnego”, którego członkiem jest także i Gmina Choczewo. Porządek obrad przewidywał m.in. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wejherowskiego Związku Powiatowo – Gminnego, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Wejherowskiego Związku Powiatowo – Gminnego”, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych za usługi przewozowe w powiatowo – gminnych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej organizowanych przez Wejherowski Związek Powiatowo – Gminny (np. za jazdę bez ważnego biletu), podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2024 rok, podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem rocznego planu oraz sprawy bieżące.

Ustalono też, że Związek w ramach swojej działalności może pisać wnioski o wsparcie inwestycji strategicznych np. w ramach programu „Polski Ład”.

Co jednak najważniejsze dla samych mieszkańców, do końca przyszłego tygodnia (czyli do 06.10.br) zbierane są też propozycje zmian lub potrzeby uruchomienia nowych połączeń autobusowych, także w Gminie Choczewo. Można je zgłaszać do Urzędu Gminy, bezpośrednio na ręce Zastępcy Wójta – Arkadiusza Ceynowy.

Plan połączeń – PKS Gdynia