# Tags
#Inwestycje

Czym jest „decyzja zasadnicza” w procesie budowy elektrowni jądrowej? 

W dniu wczorajszym Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało decyzję zasadniczą dla elektrowni jądrowej na Pomorzu, która nie oznacza jeszcze wskazania jej ostatecznej lokalizacji. Nie jest to również koniec procesu pozyskiwania zgód administracyjnych. Decyzja zasadnicza formalnie potwierdza, że budowa elektrowni na Pomorzu jest zbieżna z celami polityki energetycznej Polski i będzie realizowana przy wsparciu rządu RP.

Ponieważ wielu czytelników nie bardzo się orientuje, co ta „decyzja” oznacza dla naszej gminy, redakcja Choczewo24.info poprosiła o stosowne wyjaśnienie Panią Joannę Szostek –  Zastępcę Dyrektora Pionu Komunikacji i Relacji z Interesariuszami, Polskie Elektrownie Jądrowe…

Pani Dyrektor, czy może Pani wyjaśnić mieszkańcom Gminy Choczewo, czym jest wydana w dniu wczorajszym „decyzja zasadnicza”?

Decyzja zasadnicza stanowi jeden z niezbędnych kroków w procesie pozyskiwania zgód administracyjnych. Przy czym jest krokiem pierwszym, potwierdzającym, że rząd RP zamierza budować elektrownię jądrową. Ponadto w decyzji potwierdzona została technologia, w jakiej ta elektrownia powstanie, to „AP1000” amerykańskiej firmy „Westinghouse”. Decyzja zasadnicza potwierdza również potencjalne lokalizacje inwestycji, dokładnie te same, które zostały wskazane w Raporcie środowiskowym opracowanym przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe i złożonym do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w marcu 2022 roku.

Z formalnego punktu widzenia decyzja zasadnicza potwierdziła więc wolę budowy elektrowni jądrowej zarówno w preferowanej lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”, jak i w alternatywnej lokalizacji „Żarnowiec”. Natomiast bez decyzji zasadniczej inwestor, czyli spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, nie mogłaby się ubiegać o kolejne zezwolenia konieczne do wybudowania elektrowni, takie jak m.in. decyzja o ustaleniu lokalizacji, a następnie zezwolenie na budowę. Podsumowując, wydana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska decyzja zasadnicza potwierdza, że budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu jest w Polsce konieczna, a rząd będzie realizację tej inwestycji w technologii Westinghouse wspierał.

Jakie dalsze kroki stoją przed Spółką „Polskie Elektrownie Jądrowe”?

Przed spółką Polskie Elektrownie Jądrowe kolejne etapy pracy, związanych z procesem uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń administracyjnych. Pierwszy z nich to decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na podstawie złożonego przez spółkę Raportu środowiskowego. Proces ten obecnie jest bardzo zaawansowany. Kolejnym etapem będzie uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji, którą to wydaje właściwy dla inwestycji wojewoda, w tym wypadku wojewoda pomorski.  

Po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestor jest zobowiązany do pozyskania pozwolenia na wykonanie prac przygotowawczych, wydawanego również przez wojewodę. Następnie zezwolenie na budowę, a dalej rozruch elektrowni, musi wydać Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, pozwolenie na użytkowanie Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, a dopiero na końcu wojewoda pomorski będzie mógł podjąć decyzję o przyznaniu pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac właściwych.

Zatem budowa elektrowni jądrowej jest procesem  bardzo złożonym, a kolejne jego etapy są i będą osiągane zgodnie z założonymi planami. Powyżej przedstawiono tylko wybrane i najważniejsze etapy uzyskiwania zezwoleń i pozwoleń dla tej inwestycji.

Bardzo dziękuję za rozmowę…