# Tags
#Historia #Inwestycje

Czy w Osiekach Lęborskich odkryto ludzkie szczątki i stare cmentarzysko?

Od kilkunastu dni wśród mieszkańców Gminy Choczewo krąży wiadomość, jakoby podczas prac budowlanych w Osiekach Lęborskich, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) natrafiły na ludzkie szczątki i stare cmentarzysko, w z związku z czym jeszcze przed tzw. „długim majowym weekendem” PSE zmuszone były wstrzymać wszelkie prace do czasu podjęcia stosownych decyzji przez Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Nasza redakcja postanowiła zbadać sprawę i by wyjaśnić pojawiające się w powyższej sprawie „plotki”, skontaktowaliśmy się wczoraj przedstawicielami PSE prosząc o komentarz w tej dość „sensacyjnie” brzmiącej sprawie.

Jak wiadomo, od kwietnia br wykonawca pracujący na zlecenie PSE wyrównuje teren na potrzeby budowy przyszłej stacji elektroenergetycznej, która ma służyć wyprowadzeniu mocy z morskich farm wiatrowych powstających na Bałtyku. Wszelkie prace w rejonie miejscowości Osieki Lęborskie prowadzone są pod nadzorem archeologicznym. I oto, jak się dowiadujemy, podczas zdejmowania wierzchniej warstwy ziemi archeolog stwierdził, że na terenie przyszłej stacji mogą znajdować się m.in. fragmenty palenisk i ceramiki z tzw. okresu kultury łużyckiej. A zatem nie były to ludzkie szczątki…

W trakcie prac ziemnych na terenie przyszłej stacji elektroenergetycznej Choczewo (w pobliżu miejscowości Osieki Lęborskie) odkryto fragmenty przedmiotów, które mogą świadczyć o obecności zabytków archeologicznych pochodzących z kaszubskiej grupy kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu, datowanego na lata 1100-700 p.n.e.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne mają zlecić przeprowadzenie dokładniejszych badań, które określą prawdziwą wartość historyczną tych znalezisk. Zgodnie z przepisami PSE zgłosiły odkrycie do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, który zdecydował o tymczasowym wstrzymaniu prac budowlanych. W najbliższym czasie inwestor planuje złożyć wniosek o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych, które pozwolą na zabezpieczenie i konserwację odkrytych obiektów.

Osieki Lęborskie położone są na terenach zasiedlonych jeszcze w okresie kultury pomorskiej (VII-III w p.n.e.), o czym świadczą odnalezione w pobliżu cmentarzysko grobów skrzynkowych i szczątki ceramiki z czasów osadnictwa łużyckiego. Jak dowiaduje się nasza redakcja, na badanym obszarze oznaczono w chwili obecnej, co najmniej cztery miejsca mogące świadczyć o istnieniu „palenisk” z okresu kultury łużyckiej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne przygotowały też „awaryjny” plan kontynuacji prac budowlanych przy uwzględnieniu planowanych badań archeologicznych.

Mając na uwadze powyższe postaramy się informować na bieżąco o dalszych czynnościach Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku i efektach prowadzonych tu prac archeologicznych.

Czy w Osiekach Lęborskich odkryto ludzkie szczątki i stare cmentarzysko?

Pijani rowerzyści w Gminie Choczewo